Grootschalige kluiscontrole

Vandaag is er een grootschalige preventieve kluisjescontrole uitgevoerd op het Cambium College Buys Ballot te Zaltbommel. Bij deze controle zijn er honderden kluisjes gecontroleerd. De controle was, gezien de tijd van het jaar, gericht op het voorhanden hebben van (illegaal) vuurwerk. Ook heeft de politie gekeken naar andere strafbare feiten zoals drugs en wapens. Zowel…