Onderwijs

Het Cambium College, locatie Buys Ballot heeft er voor gekozen om de school op te delen in deelscholen: een aparte vleugel voor TL, Havo en VWO. Iedere deelschool verzorgt de lessen van klas 1 tot en met het examenjaar en heeft een eigen pedagogisch/didactisch klimaat dat past bij de leerlingen die daar hun onderwijs volgen. Dit sluit aan bij onze visie op onderwijs: recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Daarnaast willen we een school blijven waar iedereen elkaar kan ontmoeten en inspireren. De creatieve vakken en sport worden centraal aangeboden zodat leerlingen kennis kunnen nemen van elkaars talenten.