Cambridge Engels

Vanaf komend schooljaar (2016-2017) geeft het Cambium College aan haar havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen. Leerlingen die zich vanaf komend jaar inschrijven kunnen internationaal erkende diploma’s Cambridge Engels behalen.

Engels in de wereld
Het is niet nodig om uit te leggen hoe belangrijk de Engelse taal in de wereld is. In veel landen is het de voertaal en in de internationale communicatie is Engels de hoofdtaal. Hoe beter iemand Engels spreekt, hoe meer kansen hij of zij heeft in de maatschappij. Het gaat hierbij niet alleen om handel drijven met andere landen, maar ook om de wereld mooier en beter te maken in de samenwerking met andere landen op het gebied van vrede en milieu.


Hoe werkt het, klas 1
We weten dat leerlingen vanuit groep 8 al een beetje Engels spreken, sommigen een beetje meer en soms zijn de verschillen wel groot. In de eerste klas nemen we de tijd om jullie, onze leerlingen, te leren kennen, hoe goed julie zijn in Engels. We leggen in de eerste klas uit wat Cambridge Engels inhoudt en we bieden lessen Cambridge Engels aan in de gewone lessen. Leerlingen (havo en vwo) die heel goed zijn in Engels en ook goed gemotiveerd zijn komen in aanmerking voor Cambridge Engels. We kijken dus naar het cijfer en hoeveel zin je erin hebt. Niet iedereen kan dus ‘zomaar’ Cambridge Engels volgen.

Klas 2 en 3
Vanaf de tweedeklas krijg je een lesuur extra: Cambridge Engels. In deze lesuren wordt een apart leerboek gebruikt - helemaal in het Engels - en word je voorbereid op je eerste examen Cambridge Engels in de derde klas: First Certificate in English (FCE). Dit examen doe je niet op school, maar onder toezicht van de British Council.


Klas 4 en 5
Als je dan de smaak te pakken hebt en het gaat goed en je wilt verder, dan kun je in de vierde en vijfde klas werken aan het volgende examen Cambridge Engels, dat in de vijfde klas wordt afgenomen: het Certificate in Advanced English (CAE). Ook dan heb je één lesuur extra in de week en wordt het examen afgenomen onder toezicht van de British Council.


Diploma Cambridge
Voor beide examens kun je slagen en levert je dan een diploma Cambridge Engels op. Hiermee laat je zien dat je een hoog niveau Engels hebt, en heb je een voorsprong op anderen bij banen met een internationaal karakter. Ook voor toelating tot buitenlandse universiteiten heb je met het Cambridge diploma meer kans.

Kosten
Als je mee wilt doen aan Cambridge Engels zijn er geen kosten verbonden aan de lessen of de leerboeken. Wel zijn er kosten verbonden aan het Cambridge examen. Hoeveel het op moment van afname precies is, weten we pas dan. Er moet rekening gehouden worden met ongeveer 200 euro per examen.

Informatie
Tijdens het open huis kun je meer informatie vragen aan de docenten Engels van het havo en vwo en aan de conrector van het vwo. U kunt ook mailen met Marcel Leupen, Conrector vwo, m.leupen@cambium.org.