Het HAVO


Het havo (hoger algemeen vormend onderwijs) bereidt leerlingen in vijf jaar voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Wie het havo-diploma heeft behaald kan echter ook kiezen om het vijfde en zesde leerjaar van het vwo te volgen en zo het vwo-diploma te halen.
In de onderbouw (klas 1 tot en met 3) volgen de leerlingen het programma van de basisvorming. De vakken, de vakinhoud en het huiswerk zijn sterk gericht op de theorie. In de vierde klas start de Tweede Fase en daarmee de gerichte voorbereiding op het eindexamen. Vanaf deze klas volgen de leerlingen een vakkenpakket op basis van het gekozen profiel.