havo - steeds meer werken op maat

Tom van den Brink is een conrector die zelf ook voor de klas staat. Hij ziet het als actief deelnemen aan een zoektocht naar lesgeven opmaat. “Een lange en intensieve tocht, maar we zijn al een eindje op weg.” Door de invoering van het technasium naast sport, ART en regulier en te starten met laptops in de klas sloeg de havo een paar jaar geleden een weg in om nog meer onderwijs op maat aan te bieden.
 

“Voor brugklassers die binnenkomen was er al de sport-, reguliere en kunstklas. Met het technasium erbij, zijn dat de vier talentenrichtingen die je kiest in de havo. Iedereen heeft talenten en ook als je niet heel uitgesproken goed bent in een talent, mag je die keus maken. Van ons mag je dat talent ontwikkelen. In die zin hebben we de lat wat lager gelegd. En als het nou erg tegenvalt, is er aan het eind van het jaar een ‘spijtmoment’. Dan mag je nog switchen en kiezen voor een andere talentenklas.
 

Naast het technasium zijn we twee jaar geleden gestart met een Byod-project: Bring Your One Device laptop in de klas. De lessen worden gegeven door een team van enthousiaste docenten die daarvoor gekozen hebben. Ze gaan hun lesmateriaal opnieuw tegen het licht houden en werken aan een digitale component.” ‘Steeds meer werken op maat’

“Even voor de goede orde: het is dus echt niet zo dat leerlingen alleen maar achter de laptop werken. Werken met laptops vraagt om spelregels. De afspraak is dat ze gemiddeld twintig tot vijfentwintigprocent van de les digitaal werken. Het blijft gewoon een les met interactie met de docent, samenwerken met je klasgenoten. Met de laptopklassen willen we het onderwijs eigentijdser maken. Het is een mogelijkheid om gedifferentieerd te werken. En dat is natuurlijk waar we naar toe willen. Werken op maat, dat is de trend. Een laptop en goed digitaal materiaal kunnen daarbij helpen.” “De reacties zijn heel positief. De start van dit project was best spannend hoor. De grootste vrees was toch dat de verbindingen ons in de steek zouden laten. Stel je dat horrorscenario eens voor: dat je in het extreme geval, geen boeken meer hebt en er geen verbinding mogelijk is. Dus waren we op alles voorbereid. Ddos-aanval of storingen: iedereen had wel iets op de plank liggen voor noodgevallen. Maar daar is door onze mensen van ICT keihard aan gewerkt. Die lieten dat natuurlijk ook niet op zich zitten en kijk: het netwerk houdt het.

”Af van het keurslijf“

De hele trend in het onderwijs is het opmaat werken met leerlingen en dat geldt voor alle klassen. We moeten er aan wennen om kinderen verschillend te benaderen en dat wordt de uitdaging van de nabije toekomst. Een laptop is daarbij een hulpmiddel. Mijn droom is dat we op termijn afkomen van het keurslijf van roosters met lessen van 50 minuten. Dat past bij meer individueel onderwijs.” Dat is een lange, intensieve en hobbelige weg. Maar ik heb wel het idee dat we die weg al aan het bewandelen zijn. Ik vind dat een goede ontwikkeling. We hebben een heel sterk docententeam in de havo. Met heel veel ervaring en vernieuwingsgericht. Dat maakt dat ze openstaan voor nieuwe wegen. Het kan niet anders dan dat kinderen dat merken in de lessen. Zelf sta ik dit jaar ook voorde klas, natuurkunde in 4 havo. Dus ik doe volop mee met die worsteling.”

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

Verplichte vakken onderbouw havo

In de onderbouw (klas 1 en 2) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen;
 • wiskunde;
 • biologie;
 • geschiedenis;
 • aardrijkskunde;
 • kunstzinnige vorming
 • natuur- en scheikunde;
 • gym;
 • Duits en Frans.

Verplichte vakken bovenbouw havo

Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen (telt niet mee voor eindexamen);
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
 • lichamelijke opvoeding

Profielen bovenbouw havo

Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

Vakken bij profielen havo

Per profiel zijn er 2 of 3 verplichte vakken:

Natuur en techniek

 • Wiskunde B;
 • Natuurkunde;
 • Scheikunde.

Natuur en gezondheid

 • Wiskunde A;
 • Biologie;
 • Scheikunde.

Economie en maatschappij

 • Wiskunde A;
 • Economie;
 • Geschiedenis.

Cultuur en maatschappij

 • Geschiedenis;
 • Moderne vreemde taal.

Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel doen. Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen havo-leerlingen in 7 vakken eindexamen. De andere vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.