Tweede Fase


De Tweede Fase is de naam voor de bovenbouw van het havo (leerjaar 4 en 5) en het vwo (leerjaar 4, 5 en 6). Tijdens de Tweede Fase volgen leerlingen een samenhangend onderwijsprogramma binnen een van de volgende vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij.
• Economie en Maatschappij.
• Natuur en Gezondheid.
• Natuur en Techniek.

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel (vakken die voor iedereen verplicht zijn), een profieldeel (deels een vaste combinatie van vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel, deels keuzevakken) en een vrij deel (een examenvak naar keuze). Het kiezen van een profiel wordt in de derde klas voorbereid tijdens de mentorlessen die gegeven worden door de mentor en de decaan.
Tijdens de Tweede Fase draait het om het ontwikkelen van zelfstandigheid en actief studeren, dikwijls samengevat in het studiehuis. Naast de klassikale les is er ruimte voor andere werkvormen, zoals het zelf op zoek gaan naar informatie of het ondernemen van een culturele activiteit.
Aan het eind van de bovenbouw werken de leerlingen aan een afsluitende opdracht: het profielwerkstuk. Hiermee laten ze zien dat ze het hele scala van onderzoeksvaardigheden beheersen, van het formuleren van een concrete onderzoeksvraag tot en met verslaglegging en presentatie.