Boek uit de tas

Om de leesvaardigheid van de leerlingen te bevorderen wordt van alle leerlingen op school verwacht dat zij altijd een leesboek in de tas hebben. Dat boek kunnen zij gebruiken als er eens een paar minuten over zijn. Daarbij valt te denken aan de momenten waarop sommige leerlingen al klaar zijn met een toets of gewoon als het uitkomt om iets aan extra leesvaardigheid te doen. Het gaat dan niet alleen om boeken in het Nederlands, maar het kan ook een boek voor Frans, Duits of Engels zijn.

De schoolregel is dus dat elke leerling een leesboek voor handen heeft om in een les te gebruiken. Het is een onderdeel van de standaarduitrusting voor op school, zoals ook een pen en een agenda dat zijn.