De taaltoetsen

Om een diploma te behalen moeten leerlingen voldoen aan de referentieniveaus zoals die gelden voor de verschillende afdelingen.

Voor VMBO: taalniveau 2F
Voor HAVO: taalniveau 3F
Voor Atheneum: taalniveau 4F

Klik hier voor het bezoeken van de site http://www.taalenrekenen.nl voor informatie over taal-en rekenbeleid zoals dat door het ministerie van O.C. en W. opgesteld is en voor uitleg van de diverse referentieniveaus.

Het examen Nederlands is afgestemd op het taalniveau zoals dat voor de afdeling geldt.

Tijdpad

Eind juni 2015 zijn alle leerlingen van klas 1 getoetst m.b.v. toets cito 1
Eind juni 2015 zijn alle leerlingen van klas 2 getoetst m.b.v. toets cito 2
Eind juni 2015 zijn alle leerlingen van klas 3 getoetst m.b.v. toets cito 3