Problemen bij inloggen?

Problemen met inloggen op het ouderportaal en het leerlingenportaal kunnen doorgegeven worden aan helpdesk@cambiumcollege.nl.