Mentoren
Elke leerling heeft een mentor. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling de gegevens om de mentor te bereiken. Dit kan per e-mail zijn of een persoonlijk telefoonnummer. 
Al onze docenten zijn per e-mail bereikbaar. De e-mailadressen van de docenten, coördinatoren en directie worden opgenomen in de ouderkalender

Brugklascoördinator en (leerling)coördinatoren/teamleiders
De (leerling)coördinatoren ondersteunen de conrectoren, overleggen geregeld met de mentoren en maken deel uit van het zorgteam. Indien er problemen gesignaleerd worden met een leerling of met een klas, dan wordt een plan van aanpak opgesteld. De (leerling)coördinatoren/teamleiders zijn:
 • Teamleider onderbouw BB & KB: de heer G.J.M. Holthuis
 • Teamleider bovenbouw BB & KB: de heer van J.L.M. van Roosmalen
 • brugklascoördinator TL, havo en vwo: mevrouw K. van Tongerlo
 • leerlingcoördinator TL: mevrouw van M. van Aalst (TL)
 • leerlingcoördinator havo: de heer D. Damwijk (havo)
 • leerlingcoördinator vwo: De heer J.W. van Keulen (vwo).

Zorgteam
BB & KB
 • zorgcoördinator: mevrouw M. van de Broek
 • leerlingbegeleider: mevrouw L. Hinssen
TL, havo & vwo
 • zorgcoördinator: de heer K. Evers
 • remedial teacher: mevrouw M. van Aalst
 • leerlingbegeleiders: mevrouw L. Hinssen & mevrouw B. van der Willigen
Contactpersonen dyslexie
 • mevrouw C. van Wijk (locatie Buys Ballot)
 • mevrouw L. Hinssen (locatie De Waard)
Decanen
 • BB & KB: de heer H.W.P. Brekelmans
 • TL: mevrouw drs. C.T.A.M. Staadegaard
 • havo & vwo: mevrouw drs. H. Verseijl
Counselor
 • vacature
Vertrouwenspersonen
 • mevrouw B. van der Willigen (coördinator)
 • mevrouw van M. van Aalst
 • mevrouw I. Boereboom
 • de heer H.B.W. Evers
 • mevrouw T. Meima
Behalve via hun e-mailadres zijn deze medewerkers natuurlijk ook bereikbaar op de locatie waar zij werkzaam zijn.
De externe vertrouwenspersoon is mevrouw J. Hament, zij is bereikbaar via het mailadres: vertrouwenspersoon@cambiumcollege.nl

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 16 leden: 3 leerlingen, 5 ouders en 8 personeelsleden. U kunt de MR via de school bereiken.

Leerlingen                 

Maartje Peeters
Liselotte Bokma
Vacature

Ouders
Mevrouw H. van Berkel (TL, havo en vwo)
Mevrouw E. Schenk (TL, havo en vwo)
Mevrouw P. Elshof (vervult de vacature voor de BB en KB)
vacature (BB en KB)

Personeel
Mevrouw H.G.C.M. Meesters, voorzitter
De heer J.W.H.A. Verlouw, secretaris
Mevrouw S.M. van de Burght
De heer D. Damwijk
De heer P.L.W. van Dijk
De heer J. Giltjes
De heer M. van de Mortel
De heer A.A. Versfeld

Oudervereniging en Ouderraad

Locatie Buys Ballot - oudervereniging:
Mevrouw T. van de Laar
oudervereniging@cambiumcollege.nl

Locatie De Waard - Ouderraad
Mevrouw S. Groothuijse (secretaris)
lgroothuyse@hotmail.com

Facilitaire zaken: 
 • hoofd ICT: De heer F. Andringa
 • teamleider facilitaire dienst: de heer A.J. van Essen