Ziekmelding

Indien uw kind ziek is, dient u hem/haar voor 9.00 uur telefonisch ziek te melden.

0418 - 512 500 locatie Buys Ballot. Uw kind meldt zich weer beter bij de PM.

0418 - 512 408 locatie De Waard.
Beter melden op locatie De Waard moet ook door de ouder(s)/verzorger(s) gebeuren. Dit kan via het WAARDboekje. Vermeld dan a.u.b. wel de datum. Uw kind meldt zich dan met het WAARDboekjebij de PM beter.
U mag ook bellen of mailen met mevrouw Van Assendorp, onze PM-er (0418-512408).