Informatiemomenten

  

Voorlichtingsavonden november
Op maandag 6 en dinsdag 7 november 2017 zijn ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8 van harte welkom voor een algemene informatieavond.

Cambium DoeDagen locatie De Waard en locatie Buys Ballot
De Waard: van maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november 2017.
Buys Ballot: van maandag 8 t/m vrijdag 26 januari 2018.
Basisscholen ontvangen van ons bericht om de leerlingen aan te melden. Neemt uw basisschool geen deel, ook dan kun je deelnemen. Aanmelden kan per mail (info@cambiumcollege.nl)

Open Huis
Op vrijdagavond 26 januari 2018 ben je tussen 18.30 uur en 21.00 uur welkom op het jaarlijkse Open Huis. Beide locaties kun je bezoeken. Je kunt sfeer proeven, vragen stellen aan leerlingen, informatie vergaren en rustig rondkijken. Tijdens het Open Huis kun je je opgeven voor de kennismakingsmiddagen of de locatie Buys Ballot.

Oriëntatie/Kennismakingsmiddagen - Technasium, Art en sport (Buys Ballot)
Wat is jouw talent? Ben je benieuwd naar onze talentklassen en wil je een keer meemaken hoe het gaat bij de talentontwikkeling Technasium, Art en sport. De kennismakingsmiddagen zijn op woensdagmiddag 7, 21 en 28 februari. Vanaf het Open Huis t/m dinsdag 30 januari kun je je opgegeven voor deze oriëntatie.

Snuffelstage (De Waard)
Aan de locatie De Waard is een snuffelstage. De snuffelstage is voor leerlingen van groep 8 die graag willen ervaren hoe het is om een brugklasleerling van deze locatie (vmbo-BB & vmbo-KB) te zijn.
Wil je komen snuffelen? Meld je nu aan via de mail en houd dan woensdagmiddag 21 februari 2018 vrij. 

Meeloopochtend ouders
Ouders die nog niet duidelijk in beeld hebben wat het vmbo-BB en vmbo-KB inhoudt, zijn van harte welkom om een ochtend mee te lopen op locatie De Waard. Men krijgt een rondleiding door het gebouw, er mag in de les gekeken worden en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.  Kortom, proef de sfeer van het vmbo-BB & vmbo-KB.
Wilt u meelopen? Meld u aan via de mail en houd dan woensdagochtend 28 februari 2018 vrij.

Aanmelden
Aanmelden is op maandag 5 maart tussen 16.00 - 20.30 uur en dinsdag 6 maart tussen 18.30 - 20.30 uur. Beide locaties zijn geopend, zodat de je je kunt aanmelden op je “eigen” locatie. 

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
Op woensdagmiddag 20 juni 2018 is op beide locaties de kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklasleerlingen.