Eén school, twee locaties, vijf onderwijsvormen

Het Cambium College is één school met twee locaties: één aan de Oude Bosscheweg, locatie De Waard, en één aan de Courtine, locatie Buys Ballot. Deze locaties samen bieden vijf onderwijsvormen, ook wel afdelingen genoemd:

vmbo-BB (basisberoepsgerichte leerweg), locatie De Waard;
vmbo-KB (kaderberoepsgerichte leerweg), locatie De Waard;
vmbo-TL (theoretische leerweg), locatie Buys Ballot;
havo (hoger algemeen vormend onderwijs), locatie Buys Ballot;
vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), locatie Buys Ballot.

De locatie Buys Ballot heeft naast efficiënt ingerichte lokalen een uitgebreide mediatheek en goed ingerichte studieruimtes met werkplekken en multimedia-apparatuur. De aula wordt tijdens de pauzes door de leerlingen gebruikt als lunchruimte en doet ook dienst als theater- en feestzaal.
De locatie De Waard beschikt over praktijklokalen waar praktijk en theorie samenkomen en een mediatheek. De sfeervolle hal staat garant voor vele ontmoetingen evenals de aula waar ook kan worden gegeten.
In de aula's van beide locaties zijn broodje, soep, frisdrank en (zoete en hartige) snacks verkrijgbaar.