Bestuur en Toezicht

Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het Toezichthoudend bestuur van Stichting  Cambium College voor openbaar onderwijs. Het secretariaat is gevestigd aan de Courtine 2, 5301 DH Zaltbommel.

Het Toezichthoudend bestuur bestaat uit de volgende leden:
• voorzitter: mevrouw C.V. van Aalsum
• algemeen bestuurslid: de heer G. Cardol 
• algemeen bestuurslid: de heer  J.R.H.J. van Kuijck
• algemeen bestuurslid: mevrouw J.F.H.M. Smits
• algemeen bestuurslid: de heer H.D. Winia

De dagelijkse leiding ligt bij de rector-bestuurder. Deze wordt daarbij ondersteund door de directeur financiën en beheer en de conrectoren/locatiedirecteur.
De directie van het Cambium College bestaat uit:
• rector/bestuurder mevrouw H. Koster
• directeur financiën en beheer: mevrouw E.L. van Buuren
• locatiedirecteur De Waard (BB & KB): mevrouw A.E.J. Joore
• conrector TL: de heer L.P.H.G. van Bussel
• conrector havo: de heer T. van den Brink
• conrector vwo: de heer H.M. Leupen

Documenten behorende bij het toezichthoudend bestuur en management: