Onderwijstijd

Middelbare scholen hebben met de nieuwe urennorm zelf de ruimte gekregen om, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Deze nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele opleiding.

Urennorm per opleiding

Sinds het schooljaar 2015-2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per leerling meer. De urennorm is vervangen door een urennorm per opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

·         3700 uur voor het vmbo;

·         4700 uur voor de havo;

·         5700 uur voor het vwo.

Het Cambium College stelt alles in het werk om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. In geval van langdurige ziekte van een docent probeert de school zo snel mogelijk een vervanger te vinden. Waar mogelijk zullen tussenuren naar het begin of eind van de dag worden verplaatst, zodat het rooster zoveel mogelijk aaneengesloten blijft. Als dat niet lukt, proberen we een ruimte te vinden waar de leerlingen hun tijd nuttig kunnen besteden.
Daarnaast kunnen zij ontspanning zoeken in de aula.

Of het Cambium de onderwijstijd realiseert kunt u terugvinden in Scholen op de Kaart