Het Cambium College is lid van het samenenwerkingsverband De Meierij. In dit samenwerkingsverband werkt men samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Onze school is op verschillende niveaus betrokken. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering. Wij zijn tevens vertegenwoordigd via de OPR:

De Ondersteuningsplanraad (OPR:)
De OPR is een nieuw medezeggenschapsorgaan binnen het samenwerkingsverband. De OPR geeft instemming op het Ondersteuningsplan en blijft voortdurend met de scholen en de directeur van het samenwerkingsverband in gesprek over de uitvoering van het plan.
In het ondersteuningsplan staat hoe de scholen in het samenwerkingsverband er voor zorgen dat alle leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben, hoe dat wordt geregeld en hoe dat vanuit het samenwerkingsverband wordt gefinancierd.

In de OPR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden. Iedere ouder, leerling of personeelslid verbonden aan een school in de Meierij kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden gekozen door de Medezeggenschapraden van de scholen.

Voor meer informatie kijk op www.demeierij-vo.nl