Het schoolplan van het Cambium College is in twee gedeelten opgesteld: een compact deel op A3 formaat en een tekstueel gedeelte. Beide documenten zijn te downloaden:

Compact Schoolplan Cambium College - 2016-2020.pdf

Koersplan 2016-2020 - het Strategisch beleidsplan van het Cambium College.pdf