Mail of post locatie De Waard

U ontvangt regelmatig informatie van het Cambium College. De ene keer ontvangt u dit via de e-mail, de andere keer ontvangt u een brief in uw brievenbus of brengt uw kind een brief mee naar huis. Wellicht vindt u dit verwarrend en weet u niet wat u kunt verwachten. Onze regel hierin is als volgt:
Alle informatie gaat in principe via de e-mail, behalve als u een antwoordformulier of –strookje moet invullen. Dan ontvangt u dit via uw kind of per post. In de meeste gevallen wordt er dan voor gekozen om dit via de mentor mee te geven, zodat de mentor ook op de hoogte is dat er een antwoord verwacht wordt van de ouder(s)/verzorger(s). Gevoelige informatie (bijv. inlogcodes) worden altijd met de post verstuurd.

Mail of post locatie Buys Ballot

De informatieverstrekking vanuit school gaat hoofdzakelijk via de mail. U ontvangt op uw e-mailadres de nieuwsbrieven, maar ook informatie over activiteiten van uw zoon/dochter, uitnodigingen voor informatieavonden, persoonlijke brieven etc.

Het is noodzakelijk dat uw juiste e-mailadres bij ons geregistreerd is. Ook voor het inloggen op het ouderportaal hebben wij uw e-mailadres nodig. Wijziging van uw e-mailadres kunt u doorgeven aan helpdesk@cambiumcollege.nl.

Verstuurde correspondentie aan ouder(s)/verzorger(s)

Hieronder vindt u het overzicht van de brieven die aan de ouder(s)/verzorger(s) zijn gestuurd. Mocht u iets niet ontvangen hebben stuur dan een e-mail naar info@cambiumcollege.nl

Uitgaande post schooljaar 2016-2017 
     
KenmerkVan locatieDatumAanBetreft/korte inhoud
Alg/1617/000Buys Ballot1-sepklas 2 t/m 6algemene informatie
Alg/1617/001Buys Ballot5-sepklas 1-6Uitnodiging kennismakingsavond ouders
Alg/1617/002De Waard31-augklas 1 - 4Informatie start schoojaar
Alg/1617/003De Waard6-sepklas 3Survival
Alg/1617/004De Waard6-sepklas 1 - 4Uitnodiging kennismakingsavond ouders
Alg/1617/006Buys Ballot8-sepklas 5 vwo met wiskunde Alessen wiskunde A
Alg/1617/007De Waard12-sepbrugklassenhulpvraag kamp
Alg/1617/009Buys Ballot13-sepklas 1 - 6muziek op het Buys Ballot
Alg/1617/012De Waard14-sep2k4kennismakingsavond vervalt ivm ziekte mentor
Alg/1617/017Buys Ballot15-sepbrugklas Buys Ballotafname diatoetsen
Alg/1617/018Buys Ballot15-sepleerlingen 1ha3 met o&olessen Kunst
Alg/1617/019De Waard16-sepbrugklassersbereikbaarheid tijdens kamp
Alg/1617/019Buys Ballot16-sep2e en 3e klasvervanging dhr. Vd Berg
Alg/1617/023Buys Ballot20-sepbrugklasoudermeeloopdag
Alg/1617/024De Waard20-sep4e klassersexcursie Binnenhof
Alg/1617/025Cambium22-sep3bb, 3kb, 3tl, 4h, 4vwoMaatschappelijke stage
Alg/1617/026Buys Ballot22-sepklas 6 vwotrieste mededeling
Alg/1617/027Buys Ballot22-sep1th1 t/m 1th4ouderklankbord TL
Alg/1617/028De Waard23-sepdiv klassendocentenwisseling door vertrek VHV
Alg/1617/030De Waard26-sepbrugklassenafname diatoetsen
Alg/1617/031De Waard27-sepexamenleerlingenaangepast examenreglement
Alg/1617/032Buys Ballot27-sepklas 5 havo en 6 vwostudiefinanciering duo
Alg/1617/033Buys Ballot27-sepklas 2 tlvoorlichtingsavond 11 oktober 
Alg/1617/034De Waard28-sep4e klassersaangepast examenreglement
Alg/1617/035Buys Ballot29-sepklas 2 tlaanvullende informatie voorlichtingsavond
Alg/1617/036Buys Ballot29-sepklas 3 tl, 4 tl, 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo, 6 vwoPTA's
Alg/1617/037Buys Ballot29-sepklas 2 havo en 2vwoveldwerk water
Alg/1617/038De Waard3-oktouders De Waardinformatieavond alcohol door gemeente
Alg/1617/042Buys Ballot7-oktklas 4 havouitnodiging voorl.avond
Alg/1617/043Buys Ballot7-oktklas 5 vwouitnodiging voorl.avond
Alg/1617/044Buys Ballot7-oktklas 5hges3vervanging lessen WED
Alg/1617/045Buys Ballot7-oktklas 4hvervanging lessen PNK
Alg/1617/046Buys Ballot7-oktklas 3 hvervanging lessen PNK
Alg/1617/047buys Ballot7-oktbrugklasdiatoetsen
Alg/1617/049buys Ballot7-oktklassen mw vd Zalmlessen mevrouw v.d Zalm
Alg/1617/050De Waard11-okt2k1lesuitval 11-10
Alg/1617/052Buys Ballot13-oktexamenleerlingenTW1
Alg/1617/053Buys Ballot13-oktklas 4 vwoproject maatschappijleer
Alg/1617/055Buys Ballot14-okt2alessen Engels
Alg/1617/056Buys Ballot14-okt3alessen Engels
Alg/1617/057De Waard17-okt2k1 - 2b2foto bij Rabobank
Alg/1617/060Buys Ballot21-okt4tl, 5havo en 6vwo met kunstmuseumtour
Alg/1617/061Buys Ballot17-oktalle basisscholenFlyer voorlichtingsavonden 
Alg/1617/062Buys Ballot21-okt4 tlBerlijn buitenlandreis
Alg/1617/063Cambium21-okt18+toestemming ouders 18+
Alg/1617/064Buys Ballot18-okt4 tlfoto's SWS Den Bosch
Alg/1617/068Buys Ballot20-okt4tlinschrijven KW1C
Alg/1617/069Buys Ballot20-okt5 havo en 6 vwoinleveren PWS
Alg/1617/070Buys Ballot 20-okt3tlinformatie Youtech
Alg/1617/072Buys Ballot31-okt3 havouitnodiging voorl.avond
Alg/1617/073Buys Ballot31-okt3 vwouitnodiging voorl.avond
Alg/1617/074Buys Ballot31-oktalle leerlingenUitnodiging 10-minutengesprek
Alg/1617/075Buys Ballot1-novbrugklasleerlingen met dyslexieuitnodiging informatieavond dyslexie
Alg/1617/077Buys Ballot3-nov1ha1gebruik foto's
Alg/1617/078Buys Ballot3-nov5 havo en 6 vwouitnodiging voorl.avond rol ouders in studiekeuze
Alg/1617/079Buys Ballot4-nov5 vworekentoets
Alg/1617/082De Waard7-nov1e kunstklasKunstklas on Tour
Alg/1617/083Buys Ballot7-nov3h2lessen wiskunde
Alg/1617/084De Waard9-nov3bb & 3kbuitnodiging opleidingenmarkt
Alg/1617/085De Waard9-nov4kb, 3-4 tl, 4-5 havouitnodiging opleidingenmarkt
Alg/1617/086De Waard10-novklas 4uitnodiging rapport-/10 minutengesprekken
Alg/1617/088Buys Ballot10-nov2h3roosterwijziging wiskunde dhr. Mulder en dhr. Gosselink
Alg/1617/089Buys Ballot10-nov5hges3roosterwijziging geschiedenis dhr. V.d. Sloot
Alg/1617/090Buys Ballot10-nov2a2roosterwijziging geschiedenis dhr. V.d. Sloot
Alg/1617/091Buys Ballot10-novklassen mw Wassensroosterwijziging Frans mw. Wassens
Alg/1617/092Buys Ballot10-novdiverse klassen vworoosterwijziging wiskunde 
Alg/1617/094Buys Ballot15-nov6 vwo en 5 havoinleveren PWS
Alg/1617/098De Waard17-nov3kinformatie avond uitwisseling
Alg/1617/099Buys Ballot17-nov5 havo scheikundeextra lessen scheikunde
Alg/1617/106Buys Ballot18-novinstromers klas 2 t/m 4diatoetsen 0-meting
Alg/1617/107Buys Ballot21-nov2vwooverlijden vader Mark Schenk
Alg/1617/109Buys Ballot22-nov4afatl1lessen Frans
Alg/1617/112Buys Ballot24-novouders 2a1 en 2a2afscheid vader Mark en Claudia
Alg/1617/113Buys Ballot24-novouders 2h4 en 2h3lessen Frans
Alg/1617/115Buys Ballot25-novouders 4a en 4h geschiedenis mw. De Weerdverlof mw. De Weerd
Alg/1617/116Buys Ballot25-novouders 1a2, 4tlfa1, 4afatl1lessen Frans mw. Blandine
Alg/1617/119De Waard25-novklas 3keuzedeel kiezen
Alg/1617/122Buys Ballot29-nov5havo met scheikundepo
Alg/1617/123Buys Ballot29-novouders zonder e-mailadresgeen e-mailadres geregistreerd
Alg/1617/124Buys Ballot29-nov5 vwo deelnemers Berlijn75 euro retour
Alg/1617/128De Waard1-decalle oudersmogelijk stroomuitval
Alg/1617/129Buys Ballot1-dec3havoUitnodiging vakkenpakketkeuze
Alg/1617/130Buys Ballot1-dec3vwoUitnodiging vakkenpakketkeuze
Alg/1617/131Buys Ballot2-dectl diverse klassenwiskunde lessen mevrouw Brands
Alg/1617/132Buys Ballot2-decklassen BGMvervanging lo BGM havo
Alg/1617/133Buys Ballot2-dec1th2vervanging mentoraat
Alg/1617/136De Waard6-dec3e klassenuitwisseling Walsrode - aanmelden
Alg/1617/137Buys Ballot6-dec1ha1, 1ha2, 3h3vervanging lessen lo BGM
Alg/1617/138Buys Ballot6-decthuisblijvers 4 tlthuisblijfprogramma
Alg/1617/139Cambium6-decalle ouders Cambiumverkeerssituatie KW-weg/vHeemstraweg
Alg/1617/144Buys Ballot9-dec2tl en 2havoCambiumuur
Alg/1617/145De Waard9-dec2e klassenPSO Doe Dagen Geldermalsen
Alg/1617/146De Waard9-dec1e en 2e klasseninteractief theater Fiets4Safe 
Alg/1617/148Buys Ballot12-decklassen van dhr. Snel en mw. Brandslessen wiskunde
Alg/1617/149De Waard12-dec4e klassersworkshops ckv
Alg/1617/150Buys Ballot12-decleerlingen uitwisseling BrakelUitwisseling Brakel
Alg/1617/154Buys Ballot16-decklas 4h1, 4h3, 5h2maatschappijleer
Alg/1617/156Buys Ballot16-decklas 4h1, 4h3, 5h2maatschappijleer
Alg/1617/157Buys Ballot16-dec3tl3Sfeer in de klas
Alg/1617/159De Waard20-dec3e en 4e jaarKerstgala
Alg/1617/161Buys Ballot22-dec1a1 en 1a2diatoetsen en diatekst
Alg/1617/164De Waard9-jan4e klassersrekentoets
Alg/1617/167De Waard11-jano-v klas 2informatieavond keuzetraject
Alg/1617/169Buys Ballot12-jan2H4, 3H1, 3H2 en 3H4vervanging verlof LDN
Alg/1617/175Buys Ballot19-janbrief 18+toestemming ouders 18+
Alg/1617/180Buys Ballot19-janopstromers 4 tlUitnodiging vakkenpakketkeuze
Alg/1617/181Buys Ballot19-jan2a1docentwissel
Alg/1617/182Buys Ballot19-jan1 havo/vwo en 1 vwoCambridge Engels
Alg/1617/183De Waard20-jan2e klassenprofielkeuze
Alg/1617/185Buys Ballot24-jan6 vwo en 5 havoPWS presentaties
Alg/1617/190Buys Ballot31-jan2 tlkeuzeformulier
Alg/1617/191Buys Ballot31-janalle leerlingen10-minutengesprek
Alg/1617/192Buys Ballot31-jan1a1 en 1a2Cambridge Engels
Alg/1617/195Buys Ballot2-feb3havowerkweek Schoorl en Alkmaar
Alg/1617/196Buys Ballot2-feb4 vwodebat maatschappelijk project
Alg/1617/197Buys Ballot3-feb3 tluitnodiging voorlichtingsavond
Alg/1617/198Buys Ballot3-jan4 tluitnodiging presentaties sws
Alg/1617/199De Waard3-feb2e klassennieuwe keuze profiel
Alg/1617/205Buys Ballot7-febexamenleerlingencontrole SE-cijfers
Alg/1617/208De Waard13-febouders klas 2 profiel e7O en z&wbedankt voor meedenken
Alg/1617/209Buys Ballot13-feb2h2lessen wiskunde
Alg/1617/210Buys Ballot13-feb2a o&olessen o&o
Alg/1617/211Buys Ballot13-feb1ha1lessen wiskunde
Alg/1617/212Buys Ballot13-feb3h1 en 3h2lessen economie
Alg/1617/215Buys Ballot14-febdiverse lln 1h en 1aCambridge placement
Alg/1617/223Buys Ballot21-feb3 vwo en 3 faLille
Alg/1617/224Buys Ballot21-feb5 vwo naexcursie natuurkunde
Alg/1617/225Buys Ballot21-febdiverse lln10-minutengesprek mw van Hoorn
Alg/1617/227Buys Ballot23-feb2h3docentwissel geschiedenis
Alg/1617/228Buys Ballot23-feb1ha1docentwissel geschiedenis
Alg/1617/229Buys Ballot23-febbrugklastalentrichting
Alg/1617/231Buys Ballot24-feb2a2mentoraat en geschiedenis
Alg/1617/232Buys Ballot24-feb3a1Duits
Alg/1617/236De Waard8-mrt2e klassenbedrijfsbezoeken
Alg/1617/241De Waard13-mrt3 BBuitvraag kamp
Alg/1617/256De Waard13-mrt2 KBkeuze Duits
Alg/1617/244Buys Ballot14-mrt5 havo en 6 vwo met natuurkundeinleveren boekjes
Alg/1617/245Buys Ballot14-mrtdiverse ouders van ll met dyslexievragenlijst VU
Alg/1617/248De Waard16-mrtbrugklassenScapino
Alg/1617/250De Waard20-mrtdeelnemers uitwisselingprogramma uitwisseling Walsrode in Zbm
Alg/1617/251Buys Ballot20-mrt5 vwopws informatie
Alg/1617/252Buys Ballot20-mrtbrugklas talentrichting
Alg/1617/255De Waard24-mrt2e klas zw keuze wi of Duits
Alg/1617/256Buys Ballot24-mrt3 vwowerkweek st Michielsgestel
Alg/1617/259Buys Ballot28-aprklas 1, 3 en examenklassenTevredenheidsenquete
Alg/1617/260De Waard29-mrtklas 3 GGD gezondheidscheck
Alg/1617/265Buys Ballot30-mrtbrugklasNIO
Alg/1617/266Buys Ballot30-mrt2 havovervanging Richelle
Alg/1617/267Buys Ballot30-mrt2h1 ARTvervanging Richelle
Alg/1617/268Buys Ballot30-mrtdiverse klassen vwo van BOGvervanging Richelle
Alg/1617/272De Waard4-apro-v de waardaandacht voor social media
Alg/1617/273Buys Ballot5-aprouders sportklas 1uitnodiging demo sportklas
Alg/1617/274Buys Ballot5-aprouders 4 vwoBerlijn/Rome
Alg/1617/275Buys Ballot6-aprouders 6 vwoexamemtraining
Alg/1617/281De Waard12-apr3 BB deelnemers kampprogramma kamp
Alg/1617/282buys ballot13-aprexamenleerlingenmail check se-cijfers
Alg/1617/283Buys Ballot13-aprexamenleerlingencontrole SE-cijfers
Alg/1617/286De Waard19-apr4e klassersinformatie laatste weken
Alg/1617/287De Waard20-apr4e klassersgeruchten over ongewenste kolderdag
Alg/1617/292De Waard21-apr3k naskextra lessen vanwege vele lesuitval
Alg/1617/293Buys Ballot21-apr3 klassen van mw van Wezellessen Frans
Alg/1617/298Buys Ballot10-mei1ha1wisseling docent
Alg/1617/299Buys Ballot10-mei3h4wisseling docent
Alg/1617/304Buys Ballot16-mei2e klasSportiom
Alg/1617/305De Waard16-mei3e klassenrekentoets
Alg/1617/308Buys Ballot17-mei3havo en 3 vwobrief grafische rekenmachines
Alg/1617/309Buys Ballot18-mei1th4hoofdluis
Alg/1617/317Buys Ballot24-meiafdeling vwoabsentie dhr Leupen
Alg/1617/318Buys Ballot24-mei4 havo scheikundepo Zouten
Alg/1617/321Buys Ballot24-mei5a1 en 5a3Nederlands
Alg/1617/323De Waard29-meiklas 4inventarisatie eindfeest
Alg/1617/328De Waard31-mei2B1, 2K1 & 2K3excursie nationaal monument Kamp Vught
Alg/1617/330Buys Ballot1-junbrugklas 17-18Uitnodiging kennismakingsmiddag
Alg/1617/331Buys Ballot1-jun1 tl/havoAmeland
Alg/1617/332Buys Ballot1-junNieuwe Brugklas leerlingen havo/vwo en vwoinformatie Chromebooks
Alg/1617/333Buys Ballot1-jun1a2 en 4a1lessen Nederlands dhr. Joosen
Alg/1617/338De Waard8-junnieuwe brugklassersuitnodiging kennismakingsmiddag
Alg/1617/339Buys Ballot13-jun5a1 en 5a3proefwerk Nederlands
Alg/1617/342Buys Ballot13-jun2tlCTW4 nask
Alg/1617/346Buys Ballot16-jun1ha1 en 1a1chromebooks
Alg/1617/348Buys Ballot19-jun4 vwostage in 5 vwo