Huiswerkklas

Het Cambium College biedt huiswerkbegeleiding binnen de school aan. Hiermee komen wij aan een wens van veel ouders en ook leerlingen tegemoet. Het huiswerk is voor veel leerlingen, om uiteenlopende redenen, een struikelblok.

Waarom een huiswerkklas op het Cambium College?
Natuurlijk blijft het huiswerk de verantwoordelijkheid van de leerlingen en hun ouders. Maar we merken dat het voor zoveel leerlingen een probleem vormt om het huiswerk goed en op tijd af te hebben. Daarom biedt Cambium College haar leerlingen de mogelijkheid om op school het huiswerk te maken én te leren. We hebben er allemaal belang bij als het huiswerk af is, zowel de leerlingen en hun ouders als de docenten. Met de huiswerkklas denken we hieraan een structurele bijdrage te leveren.

Hoe werkt het?
- De leerlingen komen drie keer per week na hun laatste les naar de huiswerkklas.
- De huiswerkklas start om 14.15 uur en eindigt uiterlijk om 17.15 uur (maandag t/m donderdag).

In de huiswerkklas wordt zowel het maak- en leerwerk gecontroleerd en overhoord. Er wordt  aandacht besteed aan planning en het aanleren en oefenen van studievaardigheden. De leerlingen werken in kleine groepen.
De huiswerkklas begeleiders  houden regelmatig contact met u als ouder over de voortgang van uw zoon of dochter. Hiervoor wordt onder andere een online leerlingvolgsysteem gebruikt, dat ook voor ouders altijd via internet toegankelijk is.

De huiswerkklas houdt in:
•    huiswerk is grotendeels of zelfs helemaal klaar
•    vakinhoudelijke begeleiding
•    aanbrengen van structuur bij het maken en leren van schoolwerk
•    het vooruit leren plannen  en overhoren van leerwerk
•    goede informatievoorziening naar de ouders over de voortgang van hun kind.

Door wie worden de leerlingen begeleid?
- De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door ervaren studenten, veelal van de docentenopleidingen.
- De coördinatie is in handen van een vaste coördinator, die in dienst is bij Bijlesnetwerk, net als de begeleiders. De heer van den Brink, conrector havo, heeft de supervisie op de huiswerkklas binnen de school.

Voor wie is de huiswerkklas bedoeld?
De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor de leerlingen van klas 1 en 2 (eventueel 3). U schrijft uw kind in voor een periode van minimaal een rapportperiode.

Tarief
De kosten voor huiswerkbegeleiding bedragen € 25,00 per schoolweek exclusief de schoolvakanties.

Hoe meld ik mijn zoon of dochter aan voor de Cambium Huiswerkklas?
Via het mailadres cambium@bijlesnetwerk.nl  kunt u uw zoon of dochter opgeven voor de huiswerkklas. Of via het aanmeldformulier. Deze kan ingeleverd worden bij de mentor.

Of via het aanmeldformulier Huiswerkklas aanmeldformulier.pdf