Leermiddelen

Op het Cambium College wordt gebruik gemaakt van gedrukte leermiddelen, digitale leermiddelen (via SOMtoday) en aanvullende leermiddelen.

Voor de digitale leermiddelen moet de leerling inloggen in SOMtoday. Daarin staat per vak aangegeven of een digitaal leermiddel beschikbaar is voor dat vak met daarbij een link naar het betreffende leermiddel. De leerling ontvangt zijn/haar inlogcodes voor SOMtoday bij aanvang van zijn/haar schoolcarrière bij het Cambium College.

De schoolboeken worden verzorgd door de firma Iddink. In het boekenpakket zitten boeken die de leerling mag houden, dit zijn met name de werkboeken. De huurboeken, voornamelijk leerboeken, worden aan het einde van het schooljaar weer in goede staat en ongeschreven ingeleverd. De leerling/ouder is er zelf verantwoordelijk voor dat het boekenpakket op tijd besteld wordt. De firma Iddink levert de boeken op het huisadres af. Inleveren gebeurt aan het einde van het schooljaar centraal op school. Hierover ontvangt u informatie van Iddink.
De boeken worden besteld via het internet: www.iddink.nl. Om te bestellen is er een schoolcode nodig:
- locatie Buys Ballot: code voor het schooljaar 2017-2018: Q3B4FXT9
- locatie De Waard: code voor het schooljaar 2017-2018: GW3VCYCY

Meer informatie over de bestelprocedure staat hieronder.
2017-2018 boekenlijst Buys Ballot.pdf


In het leerlingstatuut staat het volgende vermeld over de boeken:
24. Schoolboeken
24.1 Het Cambium College onderschrijft de gedragscode voor schoolkosten: de schoolkosten worden transparant gemaakt en worden voor ouders zo laag mogelijk gehouden.
24.2 Het Cambium College moet er voor zorgen dat er een zo goed mogelijk boekenpakket aan elke leerling wordt verstrekt.
24.3 Ouders zijn verantwoordelijk voor het bestellen van de schoolboeken bij de boekenleverancier.
24.4 Ouders die te laat bestellen of een vervolgbestelling moeten plaatsen, zijn verantwoordelijk voor de bezorgkosten.
24.5 Het boekenpakket wordt aan het eind van het schooljaar door de leerling compleet en in goede staat op school ingeleverd.
24.6 Verkeren de ingeleverde boeken niet in complete dan wel goede staat, dan worden de kosten via de boekenleverancier op de ouders verhaald.
24.7 Indien een leerling besluit tot een pakketwissel, dan zijn hier geen kosten voor de ouders aan verbonden. De verzendkosten komen voor rekening van de ouders.
24.8 Indien ouders c.q. leerlingen de voorkeur hebben om de schoolboeken te kopen dan is dit mogelijk.
24.9 Werkboeken moderne vreemde talen en mentoraat zijn in bruikleen. Hier mag dan ook niet in geschreven worden.
24.10 Ouders hebben de mogelijkheid om de werkboeken moderne vreemde talen en mentoraat te kopen. Deze keuzemogelijkheid wordt via de boekenleverancier, net zoals bij de schoolboeken, geboden.

Huurwerkboeken locatie Buys Ballot
Er wordt gewerkt met huurwerkboeken van school. Deze huurboeken worden aan het einde van het schooljaar weer in goede staat en ongeschreven ingeleverd.

Wij adviseren u de boeken te kaften.

 

Als ouder van een leerling van Cambium College kunt u via Slim.nl profiteren van forse onderwijskorting op software en andere ICT-gerelateerde spullen. Lees hier meer over op het ouderportaal of kijk bij slim.nl