Reglementen en procedures

Het Cambium College staat bekend als een school waar een prettige sfeer heerst. En dat willen we graag zo houden. Want een goede sfeer is dé basis voor beter leren. Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat we als docenten en leerlingen rekening houden met elkaar, dat we ons fatsoenlijk gedragen en respect hebben voor de ander en zijn of haar eigendommen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd via onderstaande reglementen en procedures:

Overgang en diploma

Om je diploma te behalen moet je natuurlijk een aantal jaren aan eisen hebben voldaan. In de bevorderingsreglementen staat per klas aangegeven wanneer de leerling is bevorderd. In de PTA's staat per leerweg vermeld welke toetsen er behaald moeten zijn.

Bevorderingsreglementen

Bevorderingsreglement klas 1 (vastgesteld mei 2014).pdf
Bevorderingsreglement klas 2 (vastgesteld september 2016).pdf
Bevorderingsreglement klas 3 (vastgesteld september 2016).pdf
Bevorderingsreglement Vernieuwde 2e Fase september 2016.pdf

Overstap van 4 tl naar 4 havo

De overstap van 4tl naar 4havo is mogelijk als een leerling het diploma vmbo-TL heeft behaald en uit de vakken die hij/zij in 4 vmbo-TL heeft gevolgd, een profiel kan samenstellen. Het keuzeformulier voor 4 havo is daarbij richtinggevend. Ook dient het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken waarvoor de leerling centraal examen op het vmbo-TL heeft gedaan minimaal een 6,8 te zijn en dient de leerling een 7e vak te hebben.

Protocollen toetsen

Protocol schriftelijke toetsen.pdf
Toetsbeleidsplan.pdf

PTA's (incl. examenreglement & herkansingsreglement) locatie De Waard


2017-2018 examenreglement - locatie De Waard.pdf

De PTA's per leerjaar volgen z.s.m. in leerjaar 2017-2018

PTA's, examenreglement & herkansingsreglement locatie Buys Ballot

Het PTA bestaat uit 2 bestanden.
- het examenreglement en herkansingsreglement (2016-2017 examenreglement en herkansingsreglement - 26 sept 2016...)
- de vak-PTA's (2016-2017 - Buys Ballot - PTA ....)

2017-2018 examenreglement en herkansingsreglement - locatie Buys Ballot.pdf

De PTA's per leerjaar volgen z.s.m. in leerjaar 2017-2018

 

Handleiding filteren in excel.pdf

Vavo-onderwijs

Soms lukt het niet om je diploma via de reguliere weg te behalen. Het Vavo-onderwijs biedt sommige leerlingen een alternatieve route om alsnog een tl-, havo- of vwo-diploma te halen. Link naar meer informatie over VAVO