Reglementen en procedures

Het Cambium College staat bekend als een school waar een prettige sfeer heerst. En dat willen we graag zo houden. Want een goede sfeer is dé basis voor beter leren. Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat we als docenten en leerlingen rekening houden met elkaar, dat we ons fatsoenlijk gedragen en respect hebben voor de ander en zijn of haar eigendommen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd via onderstaande reglementen en procedures:

Overgang en diploma

Om je diploma te behalen moet je natuurlijk een aantal jaren aan eisen hebben voldaan. In de bevorderingsreglementen staat per klas aangegeven wanneer de leerling is bevorderd. In de PTA's staat per leerweg vermeld welke toetsen er behaald moeten zijn.

Bevorderingsreglementen

Klas 1
Klas 2
Klas 3
Vernieuwde 2e Fase
 

Overstap van 4 tl naar 4 havo

De overstap van 4tl naar 4havo is mogelijk als een leerling het diploma vmbo-TL heeft behaald en uit de vakken die hij/zij in 4 vmbo-TL heeft gevolgd, een profiel kan samenstellen. Het keuzeformulier voor 4 havo is daarbij richtinggevend. Ook dient het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken waarvoor de leerling centraal examen op het vmbo-TL heeft gedaan minimaal een 6,8 te zijn en dient de leerling een 7e vak te hebben.

Protocollen toetsen

Protocol schriftelijke toetsen.pdf
Toetsbeleidsplan.pdf

Link naar PTA's (incl. examenreglement & herkansingsreglement)

 

Vavo-onderwijs

 

Soms lukt het niet om je diploma via de reguliere weg te behalen. Het Vavo-onderwijs biedt sommige leerlingen een alternatieve route om alsnog een tl-, havo- of vwo-diploma te halen. Link naar meer informatie over VAVO