SOMtoday

Wat kunt u als ouder allemaal zien in SOMtoday:

Inloggen op SOMtoday kan via het ouderportaal.
Inloggen op het ouderportaal kunt u boven aan deze pagina bij INLOGGEN. Kies dan 'ouders'.
Hebt u problemen met inloggen, mail dan naar onze helpdesk.

mobiele app van SOMtoday

Op dit moment is er ook nog een app van SOMToday, echter verdwijnt deze in de loop van 2017 omdat gebleken is dat de app niet voldoende informatie kan geven. De app geeft een gedeeltelijke weergave van SOMtoday via het Ouderportaal, namelijk:
- Rooster
- Huiswerk
- De 10 laatst ingevoerde/gewijzigde cijfers. 

Wij adviseren u daarom om geen gebruik meer te maken van de mobiele app.
Wilt u deze echter nog wel gebruiken, dan kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als die u gebruikt om in te loggen op het ouderportaal.