Studiekeuze

Hier vindt u informatie over:

- Begeleiding van de decanen
- Rol van ouders in het studiekeuzeproces
- Website voor aankomende studenten


Begeleiding door de decaan

De decanen van het Cambium College begeleiden de leerlingen in de onderbouw bij het kiezen van een afdeling, een sector of een profiel en de daarbij behorende keuzevakken. Het streven is altijd te komen tot een eindexamenpakket dat goed bij de capaciteiten en interesses van een leerling past, en waarmee hij/zij voldoende mogelijkheden heeft in het vervolgonderwijs.

In de bovenbouw helpen de decanen de leerlingen bij het kiezen van een passende vervolgopleiding in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Ook onderhouden decanen de contacten met deze vervolgopleidingen. Daarnaast volgen zij de onderwijsontwikkelingen aldaar om die kennis zo nodig in te brengen in het Cambium.

Op het Buys Ballot wordt gebruik gemaakt van decaan.net
Klik hier voor een link naar decaan.net tl
Klik hier voor een link naar decaan.net havo en vwo

De rol van ouders in het studiekeuzeproces

Ouders/verzorgers hebben een belangrijke rol als ondersteuner en begeleider in het studiekeuzeproces. Uit onderzoek is gebleken, dat 44% van de jongeren aangeeft, dat hun ouders de belangrijkste rol hebben gespeeld in het studiekeuzeproces.
Op websites van verschillende hogescholen staat interessante informatie voor ouders, bijvoorbeeld:
www.fontys.nl
www.bachelors.hu.nl
Beide hogescholen hebben pagina’s speciaal voor ouders.
Op de site van de Fontys Hogeschool (studeren/voor ouders) staat een overzicht van de verschillende fases binnen het studiekeuzeproces en de daarbij behorende studiekeuzeactiviteiten. Deze fases zijn:

• Oriënteren
• Verkennen
• Verdiepen
• Knoop doorhakken
• Bevestigen

Afhankelijk van de fase, waarin een leerling zich bevindt, kunnen ouders kijken naar studiekeuzeactiviteiten die kunnen helpen om naar de volgende stap in het keuzeproces te gaan.
Op de site staat ook informatie over ‘Het puberbrein’ en staan er praktische tips voor ouders (volgens Fontys: ‘ de belangrijkste adviseur voor uw kind’).
Fontys organiseert workshops: Ik help mijn kind kiezen. In deze workshop staat de rol als ouder/coach centraal. Onder begeleiding van professionele studie- en beroepskeuzeadviseurs van Fontys gaan ouders aan de slag met tests en andere middelen die ouders kunnen gebruiken. Ouders krijgen antwoord op vragen als:

• Hoe ziet het keuzeproces van mijn kind eruit?
• Welke activiteiten kunnen we met ons kind ondernemen?

Ook op de site van de Hogeschool Utrecht staat informatie over de rol van ouders als coach in het studiekeuzeproces. (Studiekeuze/Informatie voor ouders en verzorgers). Jongeren nemen vaak niet graag iets aan van hun ouders en het is soms niet makkelijk om de dialoog over hun studiekeuze aan te gaan. Om betrokken te zijn in het keuzeproces zonder strijd of uitsluiting, kan het helpen om van rol te wisselen: van de rol van ouder naar de rol van coach. Dit kunnen ouders bereiken met vijf gesprekstechnieken:

• De dialoog beginnen
• Ruimte geven
• Overleggen
• Ruimte nemen
• Motiveren en stimuleren.

Op de site van de HU worden deze technieken uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Er zijn ook oefeningen te vinden, die ouders met hun kinderen kunnen doen.

Meer informatie vindt u op de website van de decaan.

Website voor aankomende studenten

Op 11 maart 2014 is Startstuderen.nl gelanceerd door minister Jet Bussemaker. De website helpt scholieren en studenten op weg bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 

Over Startstuderen.nl
Startstuderen.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs. Startstuderen.nl is door het ministerie van OCW en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in cocreatie met de scholieren- en studentenorganisaties (LAKS, JOB, ISO, LSVb, LKvV) en met betrokkenheid van Studiekeuze123 en decanenverenigingen ontwikkeld.

Waarom Startstuderen.nl?
Scholieren en studenten moeten zich goed kunnen voorbereiden op hun studie in het hoger onderwijs. Startstuderen.nl is een uitbreiding op alle hiervoor bedoelde inspanningen van middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en anderen. Startstuderen.nl voorziet in de behoefte aan een overzichtelijk informatiepunt vanuit de overheid en sluit aan op het vervroegen van de aanmelddatum naar 1 mei, de studiekeuzecheck en Studie-in-Cijfers-informatie en het stimuleren van loopbaanoriëntatie en begeleiding op middelbare scholen. Al deze ontwikkelingen moeten goede studiekeuzes beter mogelijk maken.