2e klas

Ben je in de 1e klas voornamelijk bezig geweest met algemene vorming, in de 2e klas gaat de aandacht naar je sector en profielkeuze.

Het uiteindelijke doel van de BB of KB is dat je na 4 jaar op De Waard voor een vak gaat leren op het mbo. Het vmbo en mbo zijn opgesplitst in sectoren. Elke sector is weer opgedeeld in profielen. Op locatie De Waard bieden wij in 3 sectoren 5 profielen aan waaruit je een keuze moet maken in klas 2:

  1. Economie & Ondernemen (sector Economie)
  2. Bouw, Wonen & Interieur (sector Techniek)
  3. Produceren, Installeren & Energie (sector Techniek)
  4. Media, Vormgeving & ICT (sector Techniek)
  5. Zorg en Welzijn (sector Zorg en Welzijn)

Natuurlijk wordt je geholpen met het maken van de juiste keuze. Zo wordt er tijdens de mentorlessen veel aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie, er worden bedrijven bezocht en je hebt oriëntatielessen in alle profielen. Ook de decaan kan je helpen met het maken van de juiste keuze.

Excursies in het 2e jaar
In klas 2 ga je ook op excursie. Zo ga je voor het vak beeldende vorming naar het Kröller Muller museum en voor het vak mens en maatschappij naar het Nationaal Monument Kamp Vught. De leerlingen van klas 2 zijn ook van harte welkom op het onderbouwfeest.