Hier ben je alle jaren op voorbereid. Het examen. Bij het vmbo-BB en vmbo-KB heb je twee verschillende examens: het praktijkgedeelte (CSPE) en digitaal avo-examen. 
Zoals de naam het als zegt vindt het praktijkgedeelte plaats in je afdeling. Afhankelijk van je afdeling krijg je een of meerdere opdrachten die je binnen een week (of ander tijdsbestek) moet uitvoeren.
Op locatie De Waard worden de vakken Nederlands, wiskunde, biologie, economie, natuur-scheikunde digitaal afgenomen. De planning van deze examens is net even anders dan het Centraal Schriftelijk Examen dat landelijk ingepland wordt. School is vrij om dit in een vastgesteld tijdsbestek in te plannen.