Brugklasouders terug in de schoolbank

Op woensdag 4 oktober konden brugklasouders van locatie Buys Ballot een lesdag van hun zoon/dochter ervaren. Een ouder/verzorger kon één of meerdere lesuren volgen. Afspraak was dat of de leerling of de ouder aanwezig is. En huiswerk hoort er natuurlijk ook bij.

Zelf in de klas zitten, de sfeer van het gebouw, aantekeningen maken en je broodje eten in de aula: genoeg gespreksstof bij het avondeten.

Wij bedanken alle brugklasouders voor hun belangstelling.