De Waard vraagt aandacht voor social media

Ouder(s)/verzorger(s) van locatie De Waard ontvangen deze week een brief met het verzoek met hun kind in gesprek te gaan over 'social media'. 

We leven in een tijdperk dat steeds digitaler wordt. Communicatie tussen mensen verloopt steeds meer via social media. Dat heeft veel voordelen, je bent namelijk snel met elkaar in contact en informatie over iets wat je wilt weten is binnen een seconde te krijgen.
Het heeft echter ook nadelen; je kunt allerlei berichten en beelden versturen waar je later van denkt: ‘dat had ik beter niet kunnen doen.’

Binnen de school hebben we regelmatig te maken met kinderen die hiermee nog niet goed kunnen omgaan. De kinderen op De Waard moeten zichzelf nog ontwikkelen. Ze hebben allerlei vragen over zichzelf: ‘wie ben ik’, ‘wat vinden anderen van mij’, ze zijn soms onzeker hierover. Ze zoeken bevestiging bij elkaar. De meeste kinderen zijn hier uren per dag mee bezig.

We proberen dit gedrag te kaderen en te sturen. Zo hebben we projecten die dit thema behandelen, leerlingen maken afspraken in week 3 met hun mentorklas over het gebruik van WhatsApp, leerlingen in klas 1 krijgen mediawijsheid en de telefoon moet tijdens de lessen in het telefoonhotel wat in ieder lokaal hangt. Er wordt direct gereageerd als er iets gebeurt. 
Kinderen van deze leeftijd hebben veel emoties. Ze gebruiken soms grove taal om hun gevoelens te bekrachtigen. Via de telefoon is het soms makkelijker te zeggen wat men denkt over de ander, het probleem is dat men niet ziet hoe de ander reageert op de boodschap.
U kunt zich waarschijnlijk voorstellen wat voor effect dat kan hebben.

Een ander voordeel is bijv. dat een bericht tussen 2 mensen snel naar velen kan worden doorgestuurd. Dat kan ook verkeerd uitpakken. Soms gebeuren die dingen in het weekend en komen ze met deze negatieve ervaring naar school op maandag. 
We zijn veel tijd kwijt om gesprekken te voeren en misverstanden uit de wereld te helpen en relaties te repareren. Dit kost enorm veel tijd en…. nog belangrijker: we kunnen dit niet alleen, daarbij hebben we de hulp van ouder(s)/verzorger(s) nodig.

Ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd hierover met hun kind in gesprek te gaan. Kijk af en toe mee. Welke woorden gebruikt hun kind als het boos is op een ander, wat voor beelden worden heen en weer gestuurd. Laat het kind de telefoon beneden neerleggen als het naar bed gaat. Het kind wordt dan niet uit zijn slaap gehouden door binnenkomende berichten. Ook wordt het niet verleid om te reageren op de berichtjes. Kinderen hebben hun slaap hard genoeg nodig om overdag fit te zijn.

Het team van De Waard hoopt samen met de ouder(s)/verzorger(s) op te trekken in deze en kinderen te leren om hun mobieltje op een goede manier te gebruiken.