Een week vol excursies, sport, vakoverstijgende en maatschappelijke projecten

Een week waarin maatschappelijke projecten, cultuur, loopbaanbegeleiding, creativiteit en sport centraal staan.

 

Anti-pestdag voor de brugklas - Scheepvaartmuseum voor de 2e klas -  Avans techniekdag - sportdag - skaten - projecten uitwerken in posters of presentaties - vakoverstijgende projecten zoals geschiedenis in combinatie met Duits en aardrijkskunde in combinatie met kunst - Beeld & Geluid