Aanmelden

Persoonlijk aanmelden was op maandag 5 en dinsdag 6 maart. 

Bent u niet op één van die data geweest? Dan kun u vanaf heden contact opnemen met
de brugklascoördinator mevrouw Van Tongerlo (voor vmbo-tl, havo en vwo) via 0418-512500 of mailen.
of met de teamleider onderbouw (voor vmbo-bb en vmbo-kb) via 0418-512408 of mailen.

Download het Aanmeldingsformulier brugklas 2018-2019
Let op: bij het aanmeldingsformulier is ook een toelichting toegevoegd.

Je neemt het volgende mee naar de aanmelding:

  • Het ingevulde aanmeldingsformulier incl. het ‘toestemmingsformulier gebruik gegevens’
  • Overige relevante informatie, zoals een kopie van een dyslexieverklaring of onderzoeksrapport (tenzij de basisschool dit aanlevert).
  • Een A-4tje met enkele basisgegevens, verstrekt door de basisschool.

Plaatsing – Uitgangspunt voor plaatsing in de brugklas is het advies van de basisschool.

Leerlingen met een zogenaamd dubbeladvies (kb/tl, tl/havo, of havo/vwo) worden niet automatisch in het ‘laagste’ of ‘hoogste’ niveau geplaatst. Bijvoorbeeld: uw kind heeft het advies havo/vwo en u bent van mening dat uw kind het beste geplaatst kan worden in de vwo brugklas. U kruist dan op het aanmeldingsformulier vwo brugklas aan. Indien een leerling met een dubbeladvies plaatsing in het hoogste niveau aanvraagt, zal bij de basisschool nagevraagd worden of dit een passende keuze is. Uiteindelijk bepaalt het Cambium College in welke brugklas een kind met een dubbeladvies geplaatst wordt.

Eind april verstuurt het Cambium College de definitieve plaatsingsbrieven.

Overzicht plaatsingen:

AdviesPlaatsing AdviesPlaatsing
BBBBTLTL/H
BB/KBBB of KBTL/HTL/H of H/V
KBKBHH/V
KB/TLKB of TL/HH/VH/V of V
VWOVWO

Onze agenda

Geen evenementen gevonden!