Uiteraard krijg je op het Cambium College vakken als Nederlands, Engels, biologie, natuurkunde etc. Maar wist je ook dat je bij ons het technasium kunt volgen? Of Cambridge Engels? Je kiest in de onderbouw naast je standaard vakken voor een talentrichting.

Chromebooks

Volgend schooljaar werken alle brugklasleerlingen in de brugklas tl/havo, havo/vwo en vwo met een Chromebook. We hebben er bewust voor gekozen om niet volledig digitaal te gaan, maar te kiezen voor het beste van twee werelden. Zo blijven we gebruik maken van schoolboeken, maar weten we met behulp van de Chromebooks beter in te spelen op de verschillen tussen leerlingen. Vakken zijn beter in staat om te differentiëren dankzij het gebruik van Chromebooks.

Benieuwd naar de ervaringen van onze leerlingen en docenten? Je vindt deze op de Chromebooks website

Vmbo 2.0

Kies je voor het vmbo-bb of vmbo-kb, dan neem je deel aan vmbo 2.0. Wij zijn volledig ingericht om de nieuwste keuzemogelijkheden binnen het vmbo. Vanaf het begin begeleiden wij je optimaal met het maken van een juiste profielkeuze.

 

Cambridge English op het Cambium College

Leerlingen die zich aanmelden voor de brugklas havo/vwo of vwo, kunnen zich ook aanmelden voor lessen Cambridge Engels. Deze lessen bereiden je voor op een Cambridge Examen, een internationaal erkend diploma.

Engels in de wereld
Het is niet nodig om uit te leggen hoe belangrijk de Engelse taal in de wereld is. In veel landen is het de voertaal en in de internationale communicatie is Engels de hoofdtaal. Hoe beter iemand Engels spreekt, hoe meer kansen hij of zij heeft in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij niet alleen om handel drijven met andere landen, maar ook om de wereld mooier en beter te maken in de samenwerking met andere landen op het gebied van bijvoorbeeld vrede en milieu.

Hoe werkt Cambridge in de onderbouw
We weten dat leerlingen vanuit groep 8 al behoorlijk Engels kunnen spreken en lezen. Daarom bieden we de mogelijkheid om je extra te laten uitdagen en de taal op een hoger niveau te leren. Indien je kiest voor Cambridge Engels, dan heb je een lesuur extra in de week met bijbehorend huiswerk. Tijdens de aanmelding voor het Cambium College, kun je je ook aanmelden voor Cambridge. In de loop van het jaar ontdek je of Cambridge goed bij je past. Als dat zo is, dan ga je in de tweede en derde klas door en doe je aan het eind van de derde klas je eerste Cambridge Examen.

Het vak
Als je Cambridge Engels volgt krijg je dus een lesuur Cambridge Engels in de week naast de 31 lessen die elke leerling heeft. In deze lesuren wordt een apart leerboek gebruikt – helemaal in het Engels – en word je voorbereid op je eerste examen Cambridge Engels in de derde klas: First Certificate in English (FCE). Dit examen doe je niet op school, maar wordt afgenomen door de British Council, in Utrecht of Eindhoven.

Lees meer

 


Cambridge in de bovenbouw
Als je dan de smaak te pakken hebt en het gaat goed en je wilt verder, dan kun je in de vierde en vijfde klas werken aan het volgende examen Cambridge Engels, dat in de vijfde klas wordt afgenomen: het Certificate in Advanced English (CAE). Ook dan heb je één lesuur extra in de week en wordt het examen afgenomen door de British Council in Utrecht of Eindhoven.

Diploma Cambridge
Als je voor beide examens slaagt levert je dat voor elk examen een diploma Cambridge Engels op. Hiermee laat je zien dat je een hoog niveau Engels hebt en heb je een voorsprong op anderen bij banen met een internationaal karakter. Ook voor toelating tot buitenlandse universiteiten heb je met het Cambridge diploma meer kans.

Kosten
Als je mee wilt doen aan Cambridge Engels zijn er geen kosten verbonden aan de lessen of de leerboeken. Wel zijn er kosten verbonden aan het Cambridge examen. Hoeveel het op moment van afname precies is, weten we pas dan. Er moet rekening gehouden worden met ongeveer 250 euro per examen. Indien een leerling naar het oordeel van de docent niet klaar is voor het examen, zal geadviseerd worden om hier niet aan deel te nemen, om onnodige kosten te voorkomen.

Informatie
Tijdens het open huis kun je meer informatie vragen aan de docenten Cambridge Engels van het havo en vwo.

Onze agenda

22 apr - 03 mei

Meivakantie – 22 april t/m 3 mei

  De Waard & Buys Ballot
09 mei - 22 mei

Centraal schriftelijk examen – 9 t/m 22 mei

  Buys Ballot
16 mei

MR-vergadering (openbaar)

 19:30 - 21:00   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!