Begeleiding

De mentor is in de dagelijkse gang van zaken de belangrijkste begeleider van onze leerlingen. Maar er is natuurlijk meer. Op het Cambium College zijn er veel specialisten aanwezig om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te loodsen. Wij bieden verschillende vormen van zorg en begeleiding. Voor een leerling die op een bepaald vlak op school meer aandacht nodig heeft, kan de mentor het zorgteam inschakelen. Een greep uit onze specialisten:

  • De mentor
  • De hulpmentor (Elke brugklas heeft één of twee hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit klas 3 of 4 die de brugklasleerlingen bij allerlei praktische vragen kunnen helpen.)
  • De pedagogisch medewerker
  • De leerling-coördinator
  • De decaan
  • Het zorgteam
  • Dyslexie-coördinator
  • De vertrouwenspersoon

Het Cambium College voert een actief anti-pestbeleid. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich veilig voelt.

Heb je moeite met het maken van je huiswerk?

Vind je het lastig om alles op tijd af te krijgen? Dan kun je deelnemen aan huiswerkbegeleiding van het bijlesnetwerk. Je gaat dan drie keer per week, na schooltijd, naar de huiswerkklas. Daar zijn een aantal studenten die jou kunnen helpen te leren, je overhoren voor een toets of gewoon nog een keer alles uitleggen.

Onze agenda

24 mei

Vergadering MR

 19:30 - 21:30   Buys Ballot
30 mei

Examengala – Buys Ballot

  Buys Ballot
04 jun - 22 jun

Loopbaan oriënterende gesprekken – klas 1 en 2

  De Waard
Geen evenementen gevonden!