Mentor, coach en leerlingcoaches.
Hoe zit het precies in elkaar?

Mentor, coach en leerlingcoaches.
Hoe zit het precies in elkaar?

De Waard heeft een mentor

De Waard heeft een mentor
De mentor is in de dagelijkse gang van zaken de belangrijkste begeleider van onze leerlingen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Wij nodigen ouders van harte uit om een goed contact met de mentor van hun kind te onderhouden. Beiden hebben hetzelfde doel: zorgen dat de leerling zich goed en veilig voelt. Dat is volgens ons heel belangrijk om te kunnen leren.

Thuisbezoek

De mentoren van locatie De Waard komen voor de zomervakantie alvast kennis maken. De leerlingen hebben ook mentorlessen. Tijdens deze lessen werken we, met allerlei spelvormen, aan de groepsvorming om een positief klassenklimaat te creëren.

Voor een leerling die op een bepaald vlak op school meer aandacht nodig heeft, kan de mentor, in overleg met de ouders, het zorgteam inschakelen.

“We hebben het bezoek van mevrouw Boereboom heel erg fijn gevonden”

Buys Ballot heeft een coach

Met ingang van schooljaar 2021-2022 krijgt elke leerling van locatie Buys Ballot een eigen coach.

De coach begeleidt de leerling meerdere jaren en volgt de resultaten en het welbevinden van het kind. De coach bouwt met de leerling een vertrouwensband op en is het eerste aanspreekpunt, ook voor collegadocenten.

Samen met de coach reflecteert de leerling op gestelde leerdoelen, bespreekt mogelijke leerstrategieën en bekijkt wat nodig is om nieuwe leerdoelen te behalen. Tevens wordt de planning doorgenomen en wordt er gekeken welke ondersteuning en/of verrijking mogelijk is

Dagelijks is er een coachband voorafgaand aan het eerste lesuur waarin de coach met de leerling kan spreken.

De coach heeft gedurende het jaar een of meerdere keren contact met ouders. De coach is dan ook het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Uiteraard kan er door ouders contact opgenomen worden met de coach. Dat kan via het telefoonnummer van de school, (0418) 51 25 00, of via het e-mailadres van de coach. E-mailadressen van onze coaches zijn beschikbaar via het boekje ‘praktische informatie’.

Daarnaast hebben de klassen in de onderbouw een klassendocent. Deze klassendocent
behandeld in de les de algemene zaken. Dit zijn onder meer de kennismaking met de gewoonten en gebruiken op school, studiebegeleiding en het aanleren van studievaardigheden. Deze klassendocent zal zich ook bezighouden met de groepsdynamiek. Dat laatste zal gebeuren in nauw overleg met de coaches van de leerlingen.

In de hogere leerjaren begeleidt de coach samen met de decaan de leerlingen bij de keuze voor een sector, afdeling, profiel of vervolgopleiding.

De coaches worden ondersteund door de teamleiders. Zij praten samen over organisatorische en begeleidingszaken in een bepaalde klas of een bepaald leerjaar. Havo en vwo-leerlingen in de examenfase bereiden zich met een coach voor op het eindexamen.

“Een belangrijke steun in de rug voor veel brugklassers”

Leerlingcoaches

Een steun in de rug voor brugklassers

Het is best een verantwoordelijk klusje, dat van leerlingcoach. Vanaf school jaar 3 kun je op het Cambium College in die rol veel betekenen voor de nieuwe lichting brugklassers. Sanne Peters en Isis Kersbergen uit 3tl4 weten daar alles van. Dit schooljaar zijn ze een belangrijke steun in de rug voor veel brugklassers.

Ze kijken met een heel goed gevoel terug op het voorbije half jaar. Isis en Sanne hebben geen moment spijt gehad van hun keuze om zich aan te melden voor ‘leerlingcoach’. Ze weten nog maar al te goed uit hun eigen start op het Cambium College dat er momenten zijn dat je als nieuwe brugklasser wel iemand kunt gebruiken die je de weg wijst.

“Want het is toch een grote verandering. Zo van de basisschool naar het Cambium. Van het ene op het andere moment zit je in een heel andere situatie. Van een bekende en vertrouwde omgeving en meester of juf, naar een steeds wisselend leslokaal met ook nog eens steeds andere docenten. Dat kan heel lastig zijn. Natuurlijk doet de school er alles aan om ongemak te voorkomen, maar soms zijn er van die dingetjes die wij kunnen doen. Waar we echt kunnen helpen en zorgen dat de brugklassers zich een stuk beter op hun gemak voelen. Bijvoorbeeld letterlijk de weg wijzen. Want het is best een ingewikkeld pand hier.”

Er zijn voor ze

En soms is gewoon een praatje al voldoende. De brugklassers het idee geven dat je er bent voor ze. Het schoolfeest voor de brugklassers om maar eens wat te noemen. Dat moet natuurlijk heel leuk zijn. Maar af en toe slaat de onzekerheid ook daarover een beetje toe. Vinden ze me wel leuk, en kan ik wel aansluiten bij een vriendengroepje op dat feest? En is er iemand waar ik terecht kan als ik wat moet weten. Nou natuurlijk, daar kunnen we ook helpen. Geruststellen, en we zijn er ook uiteraard.”

De leerlingcoaches zijn op het komende Open Huis vertegenwoordigd. Aan wie het wil horen, vertellen ze hun verhaal. Aan leerlingen van de hoogste groepen uit het basisonderwijs, maar uiteraard ook aan hun ouders.