De Waard - Talentontwikkelingen

In de brugklasklassen op locatie De Waard kan gekozen worden voor: Sport, Art of Allround. Alle leerlingen worden geplaatst in hun eerste keuze. Bij het eerste rapport wordt gekeken of de leerling in de juiste route zit. Eventueel kan er dan nog worden overgestapt.

Alle brugklassers hebben een lessentabel van 31 lesuren per week en er geldt een 50 minuten rooster. 27 Lesuren zijn voor iedereen gelijk. De leerlingen geven zelf invulling aan de overige vier uren door het kiezen van een route Sport, Art of Allround. Hieronder wordt kort ingegaan op de inhoud van deze routes.

“Jezelf ontwikkelen vinden we heel belangrijk. Daarom bieden wij talentontwikkeling aan.

Buys Ballot - Talentontwikkelingen

In de brugklasklassen op locatie Buys Ballot kan gekozen worden voor:

  • Vmbo tl/havo: Sport, Art of Béta Challenge
  • Havo/vwo: Sport, Art of Technasium
  • Vwo: Sport, Art of Technasium

Leerlingen geven op het aanmeldformulier een eerste én tweede keus voor een talentontwikkeling op. Het streven is om iedere leerling bij de eerste keuze te plaatsen, maar indien er teveel aanmeldingen zijn, volgt een loting en worden uitgelote leerlingen bij hun tweede keuze geplaatst.

Alle brugklassers hebben een lessentabel van 31 lesuren per week en er geldt een 50 minuten rooster. Er is een basisrooster van 28 lesuren en daarbovenop drie talent-uren Sport, Art of Bèta Challenge. Het Technasium kent twee blokuren per week, dus in totaal vier lesuren Technasium. Deze leerlingen hebben een basis lesuur kunstzinnige vorming minder per week, zodat ook zij 31 lesuren naar school gaan en dus geen extra uren maken. Hieronder worden de afzonderlijke talentontwikkelingen toegelicht.

Sport (tl, havo en vwo)

Het programma van de sportklas is gericht op verbreding en verdieping van het reguliere lesaanbod. Het programma is sinds de start in 2010 steeds verder ontwikkeld. Nieuwe methodieken, trends en materialen zijn eigen gemaakt. In samenwerking met diverse sportverenigingen en organisaties is er een gevarieerd en aantrekkelijk programma tot stand gekomen. Verder zijn er extra sportactiviteiten zoals deelname aan wedstrijden en clinics. Tevens worden er wedstrijden en trainingen op topsport niveau bezocht. Gelukkig zijn er ieder jaar ouders die willen helpen met het rijden naar diverse accommodaties zoals bijvoorbeeld naar de golfbaan in Kerkdriel of de klimhal in Tilburg.

Wanneer je de sportklas tegenkomt in de gymzaal of op locatie is het een blauwe oase, want iedere sportklas leerling krijgt aan het begin van de brugklas een mooi sportklastenue.

“Belangrijke vaardigheden in de sportklas zijn samenwerken, hulpverlenen, organiseren, leiding geven, omgaan met verschillen en grenzen verleggen. Het is erg belangrijk dat leerlingen in de sportklas een brede interesse hebben en bereid zijn om elkaar te helpen. Wij hopen dat leerlingen na het volgen van de sportklas een vervolgopleiding gaan doen in de sportsector. Voor leerlingen op de tl wordt deze doorstroom extra aantrekkelijk, omdat sinds dit schooljaar het op de tl mogelijk is om LO als examenvak te kiezen.”

A.R.T. (tl, havo en vwo)

A.R.T (Art) is er voor leerlingen die graag creatief uitgedaagd willen worden. A.R.T. staat voor Artistieke Richting voor Talentontwikkeling en omdat wij vinden dat er geen niveau aan creativiteit verbonden is, zitten de tl, havo en vwp leerlingen bij elkaar in de groep. Gedurende drie lesuren achter elkaar werken leerlingen bij dit vak iedere week aan creatieve projecten. Art wordt gegeven per leerjaar tot en met de derde klas.

“Als Art docenten vinden wij het niet belangrijk dat leerlingen heel goed kunnen tekenen, dansen zingen of filmen, maar het is wel een vereiste om open te staan voor nieuwe dingen. Tijdens de Art lessen maken en ervaren leerlingen verschillende dingen op het gebied van Kunst. Zoals bijvoorbeeld schilderen, animatiefilms maken, Street art of mode ontwerpen. Verder leren Art leerlingen werken met verschillende materialen, “out of the box” denken en samenwerken met medeleerlingen. Ook staat er elk schooljaar een leuke excursie of workshop op het programma, zoals het bezoeken van musea, tentoonstellingen en het samenwerken met kunstprojecten in Zaltbommel. Aan iedere opdracht kunnen leerlingen hun eigen draai geven, waardoor Art.

Béta Challenge (tl)

Vanaf het schooljaar 2017- 2018 is er op het Cambium College een Bèta Challenge Programma (BCP) pilot gestart. Het Bèta Challenge Programma is een lesprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor VMBO-TL.

Leerlingen werken het hele jaar door aan opdrachten van bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld ziekenhuis of gemeente). Deze opdrachten hebben altijd iets te maken met techniek of technologie en worden in groepsverband uitgevoerd. De leerlingen doen onderzoek, verzamelen kennis over de opdrachtgever en maken bijvoorbeeld een ontwerp voor een nieuw product.

Het vak Technologie & Toepassing (T&T) maakt deel uit van het Bèta Challenge programma. Bij het vak T&T leren de leerlingen om de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere schoolvakken toe te passen in een complexe opdracht. Dit doen ze door samenwerken, analyseren, onderzoeken en presenteren.

Het Bèta Challenge Programma heeft een sterk loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) component. Leerlingen komen in contact met vervolgopleidingen, bedrijven, instellingen en beroepen. Zo kunnen ze voor zichzelf uitvinden wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze later wat mee kunnen. Leerlingen worden daardoor goed voorbereid op een vervolgopleiding, op het mbo. De beoordeling is vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, die belangrijk zijn voor een succesvolle carrière in het mbo en bedrijfsleven.

Vanaf schooljaar 2018-2019 zal Bèta Challenge Programma officieel vorm krijgen en zal het vak T&T vanaf leerjaar 1 aangeboden worden aan de leerlingen die hiervoor kiezen. Het programma zal elk schooljaar verder de opleiding uitgerold worden. Op dit moment wordt T&T afgerond met een beoordeling door school. Het is geen landelijk georganiseerd examenvak.

Technasium (havo en vwo)

Het technasium is uitdagend en ondernemend bèta-onderwijs voor havo en vwo leerlingen. Het technasium richt zich vooral op de 7 bèta-werelden: water, energie & natuur, mobiliteit & ruimte, science & exploration, voeding & vitaliteit, market & money, mens & medisch en lifestyle & design. In groepsverband werken aan praktijkopdrachten staat bij ons centraal, waarbij de resultaten door de leerlingen zelf aan (externe) opdrachtgevers worden gepresenteerd. Een vast team van gedreven docenten met stevig gewortelde relaties binnen het (regionale) bedrijfsleven helpt hen hierbij. Leerlingen volgen binnen het technasium het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

Ons technasium is een springplank voor innovatie. We bereiden de leerlingen voor op de toekomst door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te laten nadenken buiten de gebaande paden. Ze leren samenwerken op basis van uitdagingen uit de praktijk. Daarbij staan denken en doen centraal, meer in het bijzonder: denken in kansen en oplossingen. Daarbij speelt ondernemerschap zeker een rol, mede dankzij de intensieve samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Meer informatie over Technasium.

Onze agenda

17 sep

Werkweek Ameland – 2 tl

  Buys Ballot
17 sep

Informatieavond dyslexie en dyscalculie – brugklas

  Buys Ballot
17 sep

Ontwikkeldag 1 – leerlingen lesvrij

 08:00 - 18:00   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!