Alle kaderberoepsleerlingen hebben in klas 2 het vak Duits gevolgd. In klas 3 is Duits geen verplicht vak. Dat wil zeggen dat leerlingen de keuze hebben het vak te laten vallen of het te kiezen als extra vak.

Duits als extra examenvak kan voordelig zijn:
• bij de aanmelding op het mbo
• bij een eventuele overstap van de ene naar de andere sector op het mbo
• bij de overstap naar 4 tl (mocht een leerling dat willen).

De leerlingen van het profiel Economie & Ondernemen (E&O) hebben nog een ander voordeel. Zij kunnen, aan het einde van klas 3 kb, er voor kiezen om in klas 4 kb niet het vak wiskunde, maar in plaats daarvan het vak Duits te volgen. Duits is bij het profiel E&O namelijk een alternatief voor wiskunde. Met de leerlingen E&O wordt aan het einde van klas 3 bekeken of het raadzaam is om het vak Duits en/of wiskunde te examineren.

Er zijn wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de overgang van klas 2 naar 3:
1. De leerling mag geen onvoldoendes hebben in de gekozen examenvakken en in het vak Duits.
2. De leerling is zich bewust dat er 3 extra lessen in klas 3 op het lesrooster staan.
3. De leerling is bereid ook het huiswerk voor het extra vak te maken.
4. Het volgen van het vak Duits kan niet zo maar worden gestopt. De leerling verplicht zich tot het volgen van het vak voor leerjaar 3 en 4. Alleen in overleg met de mentor en teamleider kan er tussentijds besloten worden te stoppen met het extra vak.
5. Bij de overgang van klas 3 naar klas 4 zijn bovenstaande criteria ook van toepassing

Bij te weinig aanmeldingen (minder dan 16) kan het vak niet worden aangeboden.

Graag willen wij van u weten of uw zoon of dochter volgend schooljaar het vak Duits wenst te volgen als extra vak.
Vul hieronder het keuzeformulier in voor vrijdag 9 april a.s.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Je kunt tot en met vrijdag 9 april a.s. je keuze invullen

Onze agenda

21 apr

Herexamen ma, ckv en inf

  Buys Ballot
22 apr - 29 apr

Examentraining

  Buys Ballot
23 apr

Controle cijfers: examenleerlingen

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!