Wie? Wat? Waar? Wanneer?

Wie? Wat? Waar? Wanneer?

Waarom kiest locatie Buys Ballot voor een flexrooster?

Leerlingen verschillen en daar willen we recht aan doen. Met een flexrooster is er meer ruimte voor individuele keuzes en maatwerk.

Wat zijn de lestijden?

Het eerste uur begint om 8.25 uur en het laatste uur is om 15.30 uur afgelopen. Binnen deze tijden plannen de leerlingen hun flexuren. Leerlingen dienen tot 16.30 uur voor schoolactiviteiten beschikbaar te zijn. De vaklessen beginnen op het tweede uur om 9.10 uur en eindigen om 14.00 uur. Afhankelijk van de keuzes die de leerling maakt, start de lesdag dus om 8.25 of 9.10 uur en eindigt de lesdag om 14.00, 14.45 of 15.30 uur.

Hoeveel flexuren moet mijn kind per week kiezen?

Leerlingen keizen per week 8 flexlessen. Per week zijn er 15 flexuren in het rooster opgenomen, waaruit de leerling het aantal te vullen uren kiest. De PM houdt in de gaten of uw kind het minimum aantal uren gekozen en gevolgd heeft.

Wie houdt in de gaten of mijn kind verstandig kiest?

De coach van uw kind bespreekt de keuzes met uw zoon of dochter en zal deze waar nodig bijsturen. Ook vakdocenten zullen uw kind adviseren. Daarnaast hechten we veel waarde aan de relatie met ouders; bespreek de keuzes vooral met uw kind en laat het ons weten als u vragen heeft.

Komen leerlingen wel tot werken als ze zelfstandig aan de slag mogen?

In alle ruimtes zijn docenten aanwezig die zullen toezien op de werksfeer. Mocht een leerling toch een keer niet tot werken komen, dan wordt dit uur niet afgetekend en moet de leerlingen deze flexles op een ander moment inplannen en inhalen.

Hoe schrijft mijn zoon / dochter zich voor een flexuur in?

Inschrijven gebeurt via SOMtoday en wordt wekelijks gedaan. Op woensdag en donderdag kunnen leerlingen zich inschrijven voor de flexuren van de week erna. Een leerling kan iedere week andere keuzes maken. Kiest hij/zij voor een talentflex zoals sport/art/technasium/beta challenge/Cambridge Engels, dan is dit een keuze voor een langere periode.