Toetsing en bevordering

Toetsing en bevordering

Toetsbeleidsplannen

Leerlingen maken toetsen. Aan die toetsen zijn regels verbonden. Lees ze hieronder. 

Bevordering

Om aan het einde van het schooljaar te bepalen of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar hanteren wij een bevorderingsreglement: 

Doorstroom

Soms is het voor leerlingen interessant om door te stromen naar een hogere leerweg. Bijvoorbeeld van vmbo-tl naar havo. Lees hieronder de voorwaarden.