Werk jij graag met je handen? Dan zit je bij ons goed! Op het Cambium College locatie De Waard leer je vooral door te doen. We bereiden je goed voor op een mbo-opleiding die bij jou past. Het vmbo-kb is een mix van theorielessen en praktijkvakken. Belangrijk daarbij is goed zelfstandig leren werken.

Persoonlijke begeleiding en een goede sfeer vinden we erg belangrijk, daarom doen de brugklasmentoren nog voor de start van het schooljaar een huisbezoek om kennis te maken met de nieuwe leerlingen en hun ouders. Sommige leerlingen vinden de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs extra lastig, om wat voor redenen dan ook. Daar  houden we dan rekening mee. Deze leerlingen kunnen een VIP-traject volgen, waarbij we extra aandacht aan leerlingen en ouders geven.

Luuk van Bussel “Ik ben conrector van alle drie de vmbo-opleidingen. Dit zorgt voor meer eenheid tussen de twee locaties.”

Vrije keuzevakken

Als je start in de brugklas kies je een van de talentrichtingen: Art, sport of allround. Op het Cambium College willen we jou namelijk de kans geven om je talent zo goed mogelijk te benutten. Gedurende het hele opleidingstraject blijf je keuzes maken. In de bovenbouw volg je een van de vijf profielen die aansluiten bij het mbo. Om tot een goede profielkeuze te komen, word je in het tweede jaar intensief begeleid door je mentor. Aan het eind van het tweede jaar kies je voor een van de vijf profielen:

  • Economie & Ondernemen
  • Zorg & Welzijn
  • Bouw, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Media, Vormgeving & ICT

Na deze profielkeuze zit je niet vast aan één richting. Elk profiel bestaat uit acht verschillende onderdelen. Hiervan zijn er vijf verplicht. Deze vakken staan dus vast. De overige drie onderdelen mag je zelf invullen met keuzevakken. Deze zijn niet profielgebonden. Dit betekent dat je vakken kunt kiezen uit de andere richtingen.

Herstelgericht werken

Uniek op locatie De Waard is de herstelgerichte methodiek waar we mee werken. Dit betekent dat we afstappen van het traditionele straffen. In het geval van problemen kijken we wat er precies gebeurd is en hoe we dit kunnen oplossen. Zo laten we leerlingen leren van hun fouten en herstellen we het groepsgevoel. Die eenheid vinden we belangrijk. De Waard is een kleine, intieme deelschool en voelt als een warm bad. Het welbevinden van de leerlingen is belangrijk voor ons, we zijn erg met ze begaan.

 

Maatwerktraject

Soms lukt het even niet in de klas. Dit kan allerlei redenen hebben. Als we dit constateren, kan je tijdelijk worden opgenomen in een maatwerktraject. Dit betekent dat je voor een aantal lessen apart onderwijs volgt. Hier is nog meer persoonlijke aandacht en ruimte voor jou. Zo kan het onderwijs toch gewoon doorgaan en voorkomen we uitval. Natuurlijk werken we samen aan je terugkeer naar je reguliere klas.

Inzet techniekonderwijs

De overheid gaat de komende jaren extra subsidies beschikbaar stellen om scholen in staat te stellen techniekonderwijs nog beter vorm te geven. En om samenwerkingen met het bedrijfsleven in de regio te stimuleren. Het Cambium College heeft met de regionale bedrijven intentieverklaringen opgesteld om tot een nog betere samenwerking te komen dan er al was.
Het Cambium College biedt 3 van de 5 technische profielen aan die er zijn binnen het vmbo.

Leerlingen van locatie De Waard, zowel de vmbo-bb als de vmbo-kb leerlingen, helpen regelmatig mee aan diverse projecten in onze omgeving,
zolang dit past in het lespakket. Zoals bijvoorbeeld het renoveren van de ‘oude hoefstal’ voor het Driels Museum.
Bekijken.

Onze agenda

27 nov

Einde periode 1

  De Waard
30 nov

Carrousel klas 4 – kiezen vrij keuzedeel

  De Waard
30 nov - 04 dec

Herkansingen klas 4

  De Waard
Geen evenementen gevonden!