Bestuur en toezicht

Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs vormt het bevoegd gezag.

Stichting Cambium College wordt bestuurd door mevrouw drs. H. Koster. Zij legt verantwoording af aan een raad van toezicht. Naast dat de Raad van Toezicht controleert, adviseert zij tevens het bestuur van Cambium College.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw C.V. van Aalsum – voorzitter
  • de heer G. Cardol
  • de heer  J.R.H.J. van Kuijck
  • mevrouw J.F.H.M. Smits
  • de heer H.D. Winia

De dagelijkse leiding ligt bij de rector-bestuurder. Deze wordt daarbij ondersteund door de directeur financiën en beheer en de conrectoren

De directie van het Cambium College bestaat uit:

  • rector/bestuurder mevrouw H. Koster
  • directeur financiën en beheer: mevrouw E.L. van Buuren
  • conrector vmbo (bb, kb en tl): de heer L.P.H.G. van Bussel
  • conrector havo: de heer T. van den Brink
  • conrector vwo: de heer H.M. Leupen

Documenten behorende bij het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht:

Functionaris gegevensbescherming: De heer R. van Rooijen

Onze agenda

Geen evenementen gevonden!