Bestuur en toezicht

Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs vormt het bevoegd gezag.

Stichting Cambium College wordt bestuurd door mevrouw drs. H. Koster. Zij legt verantwoording af aan een raad van toezicht. Naast dat de Raad van Toezicht controleert, adviseert zij tevens het bestuur van Cambium College.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer drs. A. Smits, voorzitter
  • De heer drs. H.D. Winia
  • De heer dr. ir. A. F. Groen
  • Mevrouw Mr. A. Broere
  • vacature

De dagelijkse leiding ligt bij de rector-bestuurder. Deze wordt daarbij ondersteund door de conrector bedrijfsvoering, conrector havo/vwo en conrector vmbo.

Documenten behorende bij het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht:

Functionaris gegevensbescherming: De heer Eric Dirkx.

Inspectie

De Inspectie voor het Voortgezet onderwijs onderzoekt scholen naar hun bestuurlijk vermogen. Dit gebeurt in een cyclus van vier jaar. De inspectie heeft in februari 2020 de afdelingen havo en vwo van locatie Buys Ballot en de afdelingen vmbo-bb en vmbo-kb op locatie De Waard onderzocht. De inspectie ziet in onze school een stabiele organisatie, met voldoende tot goede resultaten.

Lees het volledige rapport.

Onze agenda

22 sep

Kennismakingsavond havo

  Buys Ballot
23 sep

Kennismaking met de mentor (10 minuten gesprekken)

 Hele dag   De Waard
23 sep - 24 sep

Twee dagen activiteiten 4 vwo

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!