Korte lijntjes met de basisscholen

De overgang van basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een hele stap, maar het Cambium doet er samen met de ruim 40 basisscholen in de regio alles aan om die zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn informatie-bijeenkomsten op de basisscholen, doe-dagen waarbij kinderen van groep 8 een dagje meelopen en snuffelstages. Ook kent het Cambium College al jaren de ‘warme overdracht’. Gijs Holthuis: “Als een leerling bij ons wordt aangemeld, krijg ik het leerling dossier. Dat bespreken we intern. Daarna ga ik naar de leraar van groep 8. Omstreeks november ontvangen alle brugklasmentoren de groep 8 docenten van de basisschool om nogmaals de overgang van basisschool naar brugklas te bespreken.

Bij De Waard hebben we nog een extra onderdeel: de mentoren gaan ook op huisbezoek waar ze met de ouders spreken. Dat gebeurt een tot twee weken voor de zomervakantie. Leerlingen van wie we verwachten dat ze extra zorg nodig hebben, mogen voor de vakantie komen kennismaken met onze school, nog los van de eerste samenkomst van de nieuwe klas.”

Samenwerkingsverband ‘De Meierij’

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs De Meierij. De opdracht van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in deze regio Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid.
Om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen wordt er binnen de regio nauw samengewerkt met alle betrokkenen (scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, hulpverleners etc.). Passend Onderwijs is namelijk alleen maar mogelijk als we het SAMEN DOEN.
Meer informatie over het samenwerkingsverband de Meierij is te vinden op www.demeierij-vo.nl

Meer informatie hoe dit bij het Cambium College is geregeld, leest u hier >>

Samenwerking bedrijven

Het Cambium College werkt met veel bedrijven in de regio samen. Hetzij voor de beroeps oriënterende stages die plaatsvinden in de 3e en 4e klas van het vmbo-bb en vmbo-kb, hetzij voor de projecten die gedaan worden in de bèta challenge en het technasium.
Omdat de leerlingen van de bb en kb tijdens de beroeps oriënterende stages meedraaien in het bedrijfsleven, hebben we daar wel een passend protocol voor geschreven.

Onze agenda

22 sep

Kennismakingsavond havo

  Buys Ballot
23 sep

Kennismaking met de mentor (10 minuten gesprekken)

 Hele dag   De Waard
23 sep - 24 sep

Twee dagen activiteiten 4 vwo

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!