Onze school – samenwerkingen

Korte lijntjes met de basisscholen

De overgang van basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een hele stap, maar het Cambium doet er samen met de ruim 40 basisscholen in de regio alles aan om die zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn informatie-bijeenkomsten op de basisscholen, doe-dagen waarbij kinderen van groep 8 een dagje meelopen en snuffelstages. Ook kent het Cambium College al jaren de ‘warme overdracht’. Gijs Holthuis: “Als een leerling bij ons wordt aangemeld, krijg ik het leerling dossier. Dat bespreken we intern. Daarna ga ik naar de leraar van groep 8. Omstreeks november ontvangen alle brugklasmentoren de groep 8 docenten van de basisschool om nogmaals de overgang van basisschool naar brugklas te bespreken.

Bij De Waard hebben we nog een extra onderdeel: de mentoren gaan ook op huisbezoek waar ze met de ouders spreken. Dat gebeurt een tot twee weken voor de zomervakantie. Leerlingen van wie we verwachten dat ze extra zorg nodig hebben, mogen voor de vakantie komen kennismaken met onze school, nog los van de eerste samenkomst van de nieuwe klas.”

Samenwerkingsverband ‘De Meierij’
Het Cambium College is lid van het samenwerkingsverband De Meierij. In dit samenwerkingsverband werkt men samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Onze school is op verschillende niveaus betrokken. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering.

Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school biedt eventueel in samenwerking met ketenpartners. Het bestuur van het samenwerkingsverband VO de Meierij heeft het ondersteuningsprofiel voor de reguliere scholen binnen samenwerkingsverband VO de Meierij vastgesteld, na advies van het Scholenoverleg. Dit betekent dat de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband VO de Meierij tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het ondersteuningsprofiel van samenwerkingsverband VO de Meierij. De scholen zijn vrij extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het extra ondersteuningsaanbod is omschreven in het ondersteuningsplan.

Regionale functie

Onze school zoekt op allerlei manieren samenwerking gaan zoek met onze omgeving. Bedrijven, maatschappelijke instellingen, basisscholen en ook het vervolgonderwijs. We starten een samenwerking met bijvoorbeeld de Rabobank over veilig bankieren en met de Bibliotheek Rivierenland om het leesplezier bij leerlingen een impuls te geven. De school moet zichtbaarder zijn. Beter laten zien wat onze kwaliteiten zijn en dat we uitstekende mensen in huis hebben die jongeren veel kunnen leren en ze begeleiden op hun weg naar volwassenheid.”

Nauw samenwerken met de maatschappelijke partners buiten de school komt de school en dus de leerlingen ten goede. Er is  bijvoorbeeld een project waarin ouders leerlingen vertellen over hun school- en werkcarrière. “En er komt een project waarbinnen we ouders actief gaan betrekken bij de route naar het diploma. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die eindstreep voor de leerling zo soepel en prettig mogelijk binnen bereik komt? Waar ik ook blij mee ben is dat we de maatschappelijke stage overeind hebben gehouden. We zijn tenslotte de toekomstige Bommelerwaard-burger aan het opleiden en de maatschappelijke stage vervult binnen dat idee een belangrijke rol.”

Samenwerking bedrijven

Het Cambium College werkt met veel bedrijven in de regio samen. Hetzij voor de beroeps oriënterende stages die plaatsvinden in de 3e en 4e klas van het vmbo-bb en vmbo-kb, hetzij voor de projecten die gedaan worden in de bèta challenge en het technasium.
Omdat de leerlingen van de bb en kb tijdens de beroeps oriënterende stages meedraaien in het bedrijfsleven, hebben we daar wel een passend protocol voor geschreven.

Onze agenda

24 sep

Excursie Binnenhof Den Haag (klas 4k3, 4k4 en 4b2)

  De Waard
25 sep

Organisatiedag – leerlingen lesvrij

  De Waard & Buys Ballot
26 sep

Meeloopdag ouders brugklas

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!