Ben je graag bezig met je handen? Dan ben je bij ons helemaal op je plaats. Bij ons leer je vooral door te doen.

Het vmbo is een moderne en gedegen voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met alleen leren of met de combinatie leren en werken. Dit gebeurt bij vakken als Mens en Natuur, techniek en beeldende vorming, en natuurlijk ook bij de praktijkvakken en de theorielessen. In de klassen 1 en 2 is ongeveer de helft van de vakken een ‘doe-vak’. De leerlingen van klas 3 en 4 krijgen 12 profiel-/praktijkuren per week. De theorie staat heel dicht bij de praktische opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren. Heel belangrijk daarbij is het zelfstandig leren werken.

“Ben je graag bezig met je handen? Dan ben je bij ons helemaal op je plaats. Bij ons leer je vooral door te doen.”

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw hebben wij je veel te bieden. In de onderbouw kies je voor sporturen, kunsturen of allround uren. In de bovenbouw heb je de keuze uit 5 profielen die goed aansluiten op het mbo. Om tot een goede keuze te komen, werk je vanaf klas 2 aan een keuzemodule in de mentorlessen en op het rooster staan 2 lessen profieloriëntatie per week. Ook is er aandacht voor loopbaanoriëntatie (LOB). Dit doe je door het bezoeken van bedrijven, LOB-gesprekken met je mentor en evalueren van de gevolgde oriëntatielessen.

In januari maken de leerlingen van klas 2 een keuze voor één van de profielen. Vanaf dat moment volgen zij 4 lesuren per week in een profieldeel, horende bij het gekozen profiel. Onze docenten zien helder de voordelen van beter aansluiten bij de interesses en talenten van de individuele leerling. Het komt neer op onderwijs op maat.

Onze agenda

Geen evenementen gevonden!