Hij houdt zich bepaald niet in, Luuk van Bussel. “Ik ben hartstikke trots op het pedagogisch klimaat wat we hier op de tl hebben: de sfeer binnen onze afdeling.

“Als je bij ons op school binnenkomt, zie je meteen wanneer je op de vmbo-tl-afdeling bent aangekomen. Je ziet het aan de kleur, want onze lokalen en studiepleinen zijn rood, hier hebben onze leerlingen les of werken zij zelfstandig aan opdrachten. Op de tl-afdeling volgen onze leerlingen de meeste lessen. De sport- en kunstlessen worden elders in het gebouw gegeven. Omdat we de meeste lessen op de eigen afdeling verzorgen, kunnen we zeggen dat we kleinschalig georganiseerd zijn en onze leerlingen goed in beeld hebben. En dat is goed voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Maar het is natuurlijk niet alleen het gebouw, het zijn vooral de mensen. We hebben een heel hecht team van betrokken docenten, korte lijnen met elkaar en dat maakt dat we het werk samen doen. Heel plezierig is dat. En leerlingen merken dat natuurlijk ook en plukken er de vruchten van.

Nieuwe leerlingen kiezen in de brugklas hun talentontwikkeling: Sport, Art of Bèta challenge. Bèta challenge bieden we komend schooljaar voor het eerst aan, de voorbereidingen hiervoor zijn nu in volle gang. Leerlingen gaan kennismaken met- en opdrachten uitvoeren binnen de verschillende werelden van techniek en de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Het vak heet officieel ‘technologie en toepassing’.

We zijn er trots op dat we de bovenbouwleerlingen twee nieuwe examenvakken kunnen aanbieden: lichamelijke opvoeding 2 en maatschappijkunde. We merken dat we voldoen aan een vraag, de vakken worden volop gekozen. Onze examenleerlingen kiezen een extra (7e) examenvak om de doorstroom naar het havo open te houden en hun kansen in het mbo te vergroten.

“Ik ben hartstikke trots op het pedagogisch klimaat wat we hier op de vmbo-tl hebben: de sfeer binnen onze afdeling.”

Luuk van Bussel

De leerlingen hebben in de dagelijks gang van zaken – naast hun docenten en mentor – het meest met Marion van Aalst of Coen Spierings te maken. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de afdeling. Zij zien de leerlingen het meest. Als conrector heb ik natuurlijk wel veel overleg met hen. Ik vind het heel leuk dat ik hier mijn kantoor heb, mijn deur staat altijd open voor collega’s en leerlingen”.

Marion van Aalst valt hem bij: “Die korte lijntjes, die kleinschaligheid, dat vind ik onze kracht. Leerlingen weten waar we zitten en onze deuren staan altijd open. We werken nauw samen met pedagogisch medewerker Francien Martens en de conciërges. Francien ziet bijvoorbeeld als eerste of een leerling wat langer dan normaal ziek of afwezig is. Dan informeert ze ons meteen en nemen we contact op met thuis. Ook als een leerling bij ons komt voor extra zorg of als er gepest wordt, dan zullen we snel contact zoeken met de ouders. Goed contact met ouders vinden we erg belangrijk, we hebben hen echt nodig.

En de conciërges mag ik niet vergeten, zij zijn echt goud. De conciërges zien heel veel; wat er gebeurt in de pauzes, in de studiehallen of in de aula. Opvallende zaken ten aanzien van leerlingen melden zij ons en dat helpt heel erg. En wat dacht je van de brugklasmentoren. Zij leren de kinderen hoe we hier om willen gaan met elkaar. Juist in de eerste mentorlessen is er veel aandacht voor groepsprocessen en  groepsvorming en omgangsvormen.

De brugklasmentoren krijgen hulp van twee enthousiaste leerlingen uit 3 tl. Dat zijn de zogenoemde hulpmentoren. Zij lopen al vanaf de kennismakingsdag in juni mee met de nieuwe brugklasleerlingen. Ze ondersteunen de mentor maar ze zijn er ook om de leerlingen te helpen met allerlei praktische vragen. Soms is het makkelijker om met een medeleerling te praten dan met een volwassene”, aldus Marion van Aalst.

“Hoogtepunt zijn absoluut de buitenlandreizen Parijs en Berlijn. Door de ontwikkelingen in Frankrijk, hebben we Parijs helaas moeten laten vervallen en gaan we dit jaar met heel 4 tl op excursie naar Berlijn. En dat tijdstip is zo fijn: zo vlak voor de kerst; het is de perfecte periode. Rustig, in de kerstsfeer, alles bij elkaar maakt dat een heel mooie reis.” “Die reizen zijn echte tradities, dat doen we al jaren. In klas 2 Ameland: in klas 4 het buitenland. Er zijn zelfs al ouders die nu hun kind vertellen hoe zij destijds naar Ameland gingen. In de brugklas praten ze er al over, het is echt iets waar de leerlingen naar uit kijken.” Luuk: “Die reizen, daar hebben we het natuurlijk over in het team; dat zijn dingen waar je niet aan mag komen. Dan is het huis te klein.”

Onze agenda

24 sep

Excursie Binnenhof Den Haag (klas 4k3, 4k4 en 4b2)

  De Waard
25 sep

Organisatiedag – leerlingen lesvrij

  De Waard & Buys Ballot
26 sep

Meeloopdag ouders brugklas

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!