Op het vwo dagen we leerlingen uit om zichtzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Talentontwikkeling is dan ook een belangrijke pijler op het Cambium College. Aan de start het vwo kies je voor een van de talentontwikkelingen: Sport, Art of Technasium. Je kunt dus zelf een deel van je lessen bepalen! Zo dagen we jou uit om het beste uit jezelf te halen.

De sfeer op het Cambium College is gemoedelijk, zowel tussen de leerlingen als onder het personeel. Verder voelt de opleiding kleinschalig. Goed contact met de ouders hoort hier ook bij. Soms heb je als school de ouders nodig om een leerling tot inzicht te brengen of andersom. Daarom houden we de lijnen tussen de mentor en de ouders kort.

“Ons doel is het brein van onze leerlingen maximaal te ontwikkelen. Dit doen we door de leerlingen binnen en buiten de lessen in lerende situaties van uiteenlopende aard te plaatsten en hen te laten reflecteren over de manier waarop zij werken”

Extra uitdaging

Heb jij extra uitdaging nodig? In het tweede jaar krijg je de kans om extra lessen Cambridge Engels te volgen. In het derde jaar ga je vervolgens op voor het internationale Cambridge diploma. In de bovenbouw kun je deze lessen voortzetten en opgaan voor een certificaat op een hoger niveau. Dit vergroot jouw internationale kansen!

Maatwerk in het onderwijs

Ook in de eerste en tweede klassen van het vwo maken we gebruik van chromebooks. Dit maakt het makkelijker om de lesstof op het niveau van de leerling aan te passen. Ga jij eenvoudig door de stof heen, dan passen de digitale lessen zich aan. En heb je moeite met een bepaald onderwerp, dan kan de docent dit snel signaleren en hier meer aandacht aan besteden.

Gedurende jouw schoolloopbaan word je intensief begeleid door de mentoren om in de derde klas tot een juiste profielkeuze te komen. Ook na deze profielkeuze blijven we je begeleiden in jouw keuze voor een studie. Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat de studiebegeleiding goed is.

Les en meer…

Binnen het lesprogramma wordt gezocht naar werkvormen die de lesstof verdiepen en verbreden. Eén van deze werkvormen is het schrijversbezoek bij Nederlands in 5 atheneum. Na een succesvol schrijversbezoek van Jaap Robben vorig jaar, was het dit schooljaarde beurt aan Alex Boogers. Als voorbereiding had heel 5 atheneum zijn boek ‘Alleen met de goden’ gelezen en interviewvragen bedacht. Boogers vertelde over zijn boeken en manier van werken en leerlingen stelden mooie vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Daarna was het aan de leerlingen om het boek op een creatieve manier te verwerken, waarbij een groepje bijvoorbeeld een portret van Boogers schilderde met pakkende citaten uit het boek erbij. Een ander groepje maakte van hout een maquette van de ruimte waar het boek zich afspeelt en verschillende leerlingen schreven zelf een gedicht op basis van de gebeurtenissen in het verhaal. Aan het eind van de dag werden de pronkstukken op verzoek van Boogers nog even via instagram naar hem verstuurd. Een geslaagd bezoek!

Onze agenda

29 mrt

Excursie Lille – 3 vwo en 3 tl (met Frans)

 Hele dag   Buys Ballot
04 apr

Excursie Keulen – 4 havo en 4 vwo met Duits

  Buys Ballot
04 apr

Excursie Covra – 5 vwo met natuurkunde

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!