Leerlingen die bij het Cambium College op het vwo binnenkomen, moeten al snel het gevoel hebben dat ze in een dynamische omgeving zijn beland, waarin ze voortdurend worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken. Naast de lessen worden diverse activiteiten aangeboden, zodat leerlingen steeds in de gelegenheid worden gesteld om hun vaardigheden en persoonlijkheid verder te ontwikkelen.

Naast de reguliere lessen kunnen de leerlingen ervoor kiezen om hun talent ten aanzien van sport, kunst (A.R.T.) of onderzoeken en ontwerpen (Technasium) te ontwikkelen. Aan leerlingen zonder affiniteit voor deze vakken wordt een alternatief geboden. Leerlingen kunnen dus een deel van hun lestabel zelf bepalen!

Alle leerlingen werken op een eigen Chromebook. Bij alle vakken wordt de lesstof in zijn geheel of deels digitaal aangeboden. We zijn van mening dat deze aanpak de leerlingen op een goede manier voorbereidt op de digitale samenleving.

Leerlingen die extra uitgedaagd willen worden krijgen de kans om vanaf de tweede klas  lessen Cambridge Engels te volgen en in de derde klas op te gaan voor het internationale Cambridge diploma. Het is mogelijk om in de bovenbouw Cambridge Engels voort te zetten en op te gaan voor een certificaat op een hoger niveau, dat internationaal deuren opent.

“Ons doel is het brein van onze leerlingen maximaal te ontwikkelen. Dit doen we door de leerlingen binnen en buiten de lessen in lerende situaties van uiteenlopende aard te plaatsten en hen te laten reflecteren over de manier waarop zij werken”

Marcel Leupen

Projectdagen

Gedurende het schooljaar worden diverse projectdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen worden leerlingen in de brugklas bijvoorbeeld uitgedaagd hun muzikale kwaliteiten te ontdekken, de wereld van het Geofort en het gedrag van dieren in de dierentuin. In alle jaarlagen wordt ook ingegaan op maatschappelijk relevante onderwerpen. We zijn trots op ons vierdejaars project in samenwerking met de gemeente, waarbij de leerlingen onder leiding van de burgemeester in debat gaan over verschillende plannen. Naast de projectdagen zijn er verschillende andere activiteiten. Zo stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om deel te nemen aan een theaterproductie: na een jaar intensief repeteren, wordt een aantal voorstellingen gegeven in de Poorterij voor familieleden, vrienden en docenten.

Onze vwo leerlingen gaat tijdens hun schoolloopbaan twee à drie keer op reis. In de derde klas wordt een sportieve reis aangeboden naar Sint Michielsgestel en omgeving en in de vijfde klas bezoeken de leerlingen een Europese hoofdstad om ondergedompeld te worden in de taal en cultuur van die stad . In vwo 4 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisseling met leerlingen uit het Belgische Brakel.

Studiebegeleiding

Gedurende hun schoolloopbaan worden de leerlingen degelijk voorbereid door de mentoren en de decaan op hun profielkeuze in klas drie. In de bovenbouw zorgt de decaan met de leerlingencoaches voor een goede studiekeuze. De coaches laten de leerlingen voortdurend reflecteren op hun eigen studievaardigheden en hun affiniteiten. We hebben contacten met verschillende universiteiten zodat de leerlingen een duidelijk beeld krijgen van de studiemogelijkheden en wat er van hen verwacht wordt. Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat deze studiebegeleiding goed is – en dat is het, blijkt uit tevredenheidsmetingen – en dat ons onderwijs gepaard gaat met een scala aan buitenschoolse activiteiten die de leerlingen in staat stellen zichzelf te ontwikkelen naar volwassenheid.

Contact met ouders

Goed contact met ouders zal in de toekomst alleen nog maar een grotere rol gaan spelen. Ouders zijn uiteraard deskundig waar het hun kind betreft. Samen moeten we ons inzetten voor de leerling. Soms heb je elkaar nodig om de leerling tot inzicht te brengen. Het komt voor dat een leerling tegen zichzelf zegt: die woordjes Frans leren, dat kan ik echt niet. Nou, wij zijn ervan overtuigd dat dat wel kan als je het advies vwo hebben gekregen, die enkele uitzondering daargelaten. Het heeft vaak te maken met ‘mindset’, hoe leerlingen bepaalde taken oppakken en benaderen. Het is dan onze taak om– het liefst samen met de ouders – die leerling te laten inzien dat met een andere benadering vaak meer mogelijk is dan leerlingen zelf denken. We moeten samen optrekken met de ouders in het belang van de leerling.

Onze agenda

24 sep

Excursie Binnenhof Den Haag (klas 4k3, 4k4 en 4b2)

  De Waard
25 sep

Organisatiedag – leerlingen lesvrij

  De Waard & Buys Ballot
26 sep

Meeloopdag ouders brugklas

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!