Begeleiding

De mentor is in de dagelijkse gang van zaken de belangrijkste begeleider van onze leerlingen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Wij nodigen ouders van harte uit om een goed contact met de mentor van hun kind te onderhouden. Beiden hebben hetzelfde doel: zorgen dat de leerling zich goed en veilig voelt. Dat is volgens ons heel belangrijk om te kunnen leren. De brugklasmentoren van de locatie Buys Ballot worden ondersteund door én of twee hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit klas 3 of 4 die de brugklasleerlingen bij allerlei praktische vragen kunnen helpen. De mentoren van locatie De Waard komen voor de zomervakantie alvast kennis maken.

Voor een leerling die op een bepaald vlak op school meer aandacht nodig heeft, kan de mentor, in overleg met de ouders, het zorgteam inschakelen.

Het Cambium College voert een actief anti-pestbeleid. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich veilig voelt. Ook hierin speelt de mentor een belangrijke rol. In de mentorlessen wordt hier regelmatig aandacht aan besteed.

Onze agenda

22 nov

Contract MAS ondertekend en ingeleverd

  De Waard & Buys Ballot
26 nov

Leerlingbespreking – met leerlingen

  Buys Ballot
27 nov

Profielwerkstukmiddag op KW1C – 4 tl

 08:00 - 18:00   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!