Het huren van een kluisje voor uw kind op het Cambium College voor het nieuwe schooljaar regelt u via dit formulier.

We hebben de volgende gegevens van u nodig:

• De kluisjes zijn eigendom van de school en worden verhuurd voor de gehele schoolperiode.
• Betaling van de huur gaat via de jaarlijkse ouderbijdrage.
• De huurprijs bedraagt € 11,00 per schooljaar en de borg is eenmalig € 15,00 voor 2 sleutels.
• De leerling ontvangt 2 sleutels en beheert zelf zijn slot.
• Bij verlies en beschadiging van slot of sleutels kan tegen betaling van € 20,00 een nieuw slot met 2 sleutels bij de receptie aangeschaft worden.
• Moedwillige vernielingen aan kluisjes welke reparaties tot gevolg hebben zullen op de dader(s) verhaald worden.
• De kluisjes zijn bestemd voor zaken die op school zijn toegestaan.
• De schooldirectie behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de kluisinhoud te controleren.
• De leiding van de school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.
• In de weekenden en tijdens de vakanties mag er geen bederfelijke waar in de kluisjes achterblijven.
• Op het moment dat de leerling 2 originele kluissleutels weer inlevert bij de receptie, krijgt de leerling de borg terug.

Onze agenda

25 jan

KLT Frans havo

  Buys Ballot
26 jan

KLT Duits tl

  Buys Ballot
27 jan

Kennismaking Techniek 3 havo

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!