Het huren van een kluisje voor uw kind op het Cambium College voor het nieuwe schooljaar regelt u via dit formulier.

We hebben de volgende gegevens van u nodig:

• De kluisjes zijn eigendom van de school en worden verhuurd voor de gehele schoolperiode.
• Betaling van de huur gaat via de jaarlijkse ouderbijdrage.
• De huurprijs bedraagt € 11,00 per schooljaar en de borg is eenmalig € 15,00 voor 2 sleutels.
• De leerling ontvangt 2 sleutels en beheert zelf zijn slot.
• Bij verlies en beschadiging van slot of sleutels kan tegen betaling van € 20,00 een nieuw slot met 2 sleutels bij de receptie aangeschaft worden.
• Moedwillige vernielingen aan kluisjes welke reparaties tot gevolg hebben zullen op de dader(s) verhaald worden.
• De kluisjes zijn bestemd voor zaken die op school zijn toegestaan.
• De schooldirectie behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de kluisinhoud te controleren.
• De leiding van de school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.
• In de weekenden en tijdens de vakanties mag er geen bederfelijke waar in de kluisjes achterblijven.
• Op het moment dat de leerling 2 originele kluissleutels weer inlevert bij de receptie, krijgt de leerling/ouders de borg teruggestort.

Onze agenda

25 okt - 29 okt

Herfstvakantie, t/m 29 oktober

 Hele dag   De Waard & Buys Ballot
01 nov - 03 nov

Vrij van leertoetsen, PSO’s etc, t/m 3 november

  Buys Ballot
02 nov

Ouderklankbord

 19:30   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!