Bèta Challenge op de tl

De vraag naar technisch geschoold personeel is groot, maar veel leerlingen die een technische mbo-studie volgen, veranderen in de eerste 2 jaar van studie. Het is daarom belangrijk om binnen de tl-opleiding al contact met bedrijfsleven en vervolgonderwijs te intensiveren. Bèta Challenge biedt uitkomst!

Wat houdt Bèta Challenge precies in?

Het succesvolle onderwijsconcept Bèta Challenge heeft als doel een interessant en uitdagend onderwijsprogramma te bieden dat aansluit op diverse technologisch getinte vervolgopleidingen in het mbo. Om dit te bereiken staan de volgende aandachtsgebieden centraal:

  • Inhoudelijk programma gebaseerd op de 7 werelden van techniek. De naam van het vak: Technologie & Toepassing.
  • ‘Praktisch leren’; werken aan competenties en vaardigheden
  • Aandacht voor loopbaanoriëntatie (LOB)
  • Samenwerking met bedrijfsleven en vervolgonderwijs
  • Mogelijkheden om het vak af te sluiten met een schoolexamen

Waarom Bèta Challenge op het Cambium College?

Wij willen onze leerlingen de mogelijkheid geven een zo goed mogelijke keuze te maken voor een vervolgstudie. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het vak techniek beter te profileren en aantrekkelijker te maken voor leerlingen. Het uitdagende onderwijsconcept Bèta Challenge bleek perfect aan te sluiten op deze behoeften. Het maakt het vak techniek niet alleen leuker voor leerlingen, het gaat ook veel meer voor ze leven. Daarnaast sluit het heel goed aan op de vraag van het bedrijfsleven om leerlingen goed voor te bereiden op een baan in het bedrijfsleven op mbo-4-niveau. De vraag naar goed opgeleid (technisch) personeel zal steeds urgenter worden de komende jaren.

Door Bèta Challenge aan te bieden, onderscheiden wij ons van andere scholen in de regio. Een bewuste keuze, die theorie en praktijk uitstekend met elkaar verbindt. Zo werken wij samen met onze tl-leerlingen aan arbeidsmarktperspectief.

Meer informatie over Bèta Challenge? Kijk op: www.betachallenge.nl

Onze agenda

22 jan

Kijk- en luistertoets Duits (4 vmbo-kb)

  De Waard
22 jan

Kom van de bank af – Thema-avond voor ouders

 19:30   Buys Ballot
23 jan

Wiskunde-olympiade

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!