Een ‘thuisgevoel’ voor brugklassers

Elk schooljaar komen ze binnen met honderden. Vaak nog klein van stuk, enorme rugzak. De brugklassers moeten zich zo snel mogelijk thuisvoelen in hun nieuwe schoolomgeving op de beide locaties. Brugklascoördinatoren Gijs Holthuis en Kirstie van Tongerlo zitten er ‘bovenop’.

Begin september lopen de brugklassers nog wat onwennig in de schoolgebouwen rond, ruim voor de kerst hebben ze bijna allemaal hun plekje gevonden. Brugklascoördinatoren Kirstie van Tongerlo en Gijs Holthuis zetten zich hiervoor in, samen met hun collega’s. “We kennen de leerlingen nog nét niet allemaal bij naam, maar wel van gezicht”, vertellen Kirstie en Gijs. Kirstie van Tongerlo is al jaren brugklascoördinator op de locatie Buys Ballot, voor vmbo (vmbo-tl), havo en vwo. Gijs Holthuis doet dit op de locatie De Waard, voor het vmbo-bb en vmbo-kb. Beiden staan ook nog voor de klas. Kirstie is docente aardrijkskunde, Gijs geeft wiskundelessen en is teamleider onderbouw bij De Waard.

Korte lijntjes

Hun streven is de nieuwe leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen bij het Cambium. “We zitten er bovenop”, vertelt Gijs Holthuis. “Op een goede manier natuurlijk. Dat geldt voor de leerlingen en de ouders. Als er wat is, zien we dat meteen. En dan zijn de lijntjes kort. We kennen onze leerlingen, en we kennen de ouders. Dat kan omdat we een kleine school zijn en we iedereen direct aanspreken op gedrag.”

Ook binnen Buys Ballot, met 1340 leerlingen groter dan De Waard (460 leerlingen) is de opzet kleinschalig. Kirstie van Tongerlo: “We hebben in feite drie deelscholen binnen ons gebouw: tl, havo en vwo. De organisatie is daar op afgestemd. Dus ook wij kennen onze leerlingen. De kleur van de vloer geeft aan waar je bent. Rood is tl, groen is vwo
en blauw havo. Heel gemakkelijk om de weg te leren kennen.”

Warme overdracht

De overgang van basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een hele stap, maar het Cambium doet er samen met de 40 basisscholen in de regio alles aan om die zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn informatiebijeenkomsten op de basisscholen, doe-dagen waarbij kinderen van groep 8 een dagje meelopen en snuffelstages. Ook kent het Cambium College al jaren de ‘warme overdracht’. Gijs Holthuis: “Als een leerling bij ons wordt aangemeld, krijg ik het leerlingdossier. Dat bespreken we intern. Daarna ga ik naar de leraar van groep 8. Bij De Waard hebben we nog een extra onderdeel: de mentoren gaan ook op huisbezoek waar ze met de ouders spreken. Dat gebeurt een tot twee weken voor de zomervakantie. Leerlingen van wie we verwachten dat ze extra zorg nodig hebben, mogen voor de vakantie komen kennismaken met onze school, nog los van de eerste samenkomst van de nieuwe klas.”

In het passend onderwijsbeleid wordt iedere aangemelde leerling in principe toegelaten. Maar de warme overdracht is een traditie waar het Cambium graag aan vasthoudt. “We merken dat dit in de praktijk goed werkt. Door het huisbezoek vanuit De Waard leggen we de basis voor een goed contact met leerling en ouders, nog voordat de leerling hier is. En we bespreken met ouders wat kan helpen, wat wij kunnen doen om te zorgen dat hun kind goed en prettig onze school doorloopt.”

Om ouders zelf te laten ervaren hoe een dag op het Cambium College er uitziet, biedt Buys Ballot in oktober altijd een oudermeeloopdag, waarbij de ouders bij enkele lessen de plek van hun brugklasser innemen. Het Cambium College heeft leerlingen uit de hele streek. Sommigen reizen zelfs vanuit ‘s-Hertogenbosch naar Zaltbommel. “Ik heb meegemaakt dat een leerling maar liefst 5 vmbo’s had bekeken, en toch voor ons koos”, vertelt Gijs Holthuis. “Waarom? Vanwege de sfeer, vanwege ons onderwijs. Ook door het jaar heen maken leerlingen nog wel eens de overstap van een andere school
naar ons toe. Omgekeerd komt eigenlijk nauwelijks voor.”

Rustig en schoon

De Waard is met 460 leerlingen een kleine school, die vrijwel alle richtingen biedt behalve ‘groen’. Een modern, licht en kleurrijk gebouw dat in één oogopslag te overzien is. Het is er rustig, en schoon. Het vmbo-bb en -kb werkt met de ‘herstelrechtvisie’ van Jan Ruigrok. “We gaan uit van de gedachte dat iedereen z’n plekje heeft binnen onze school. Als je iets doet waardoor je die plek dreigt kwijt te raken, heb je altijd het recht om die terug te verdienen. Wij helpen de leerling hierbij, maar die moet ook zelf initiatieven nemen. Dat werkt heel goed.”

Vrijwel tegelijk met de nieuwbouw van De Waard werd de locatie Buys Ballot vernieuwd en uitgebreid. Ook hier ruime gangen en frisse vrolijke kleuren. “In de pauzes loopt het even helemaal vol, maar even zo snel zit iedereen ook weer keurig in de klas. Dan merk je toch het dorpse karakter van onze school. En natuurlijk zijn onze conciërges ook goud waard. Die houden alles in de gaten, in en rondom het gebouw”, vertelt Kirstie van Tongerlo. ‘Zij hebben een goede band met de leerlingen en letten op wat er gebeurt. Halen ze uit de brandgangen of zien wanneer iemand iedere dag boterhammen weggooit.’

Zeker de brugklassers worden door het jaar heen goed begeleid. Daarvoor zijn er speciale toetsingsmomenten maar ook de regelmatige gesprekken met mentoren en docenten. “We houden ze goed in de gaten. En ook het contact met de ouders is belangrijk. Soms komt het voor dat een leerling binnen onze school kan opstromen, dus bijvoorbeeld van klas 1tl, naar 2 havo. Stapelen, dat doen er steeds meer. Van 5 havo naar 5 vwo. We zoeken net zo lang tot iemand echt op zijn of haar plek zit.”

Talentontwikkeling

Buys Ballot huisvest vmbo-tl, havo en vwo en heeft specialisaties voor sport, art, technasium en Bèta Challenge. Voor leerlingen met veel talent voor Engels is er het Cambridge Engels, met extra lessen vanaf klas 2. “Beide locaties hebben een breed palet aan keuzemogelijkheden. We proberen bij iedere leerling zijn of haar talent te ontwikkelen.” In de mentorgesprekken komt op het vmbo op De Waard al in de eerste klas Loopbaanorientatie- en Begeleiding (LOB) ter sprake, waarbij met de leerling wordt gekeken ‘wat zijn je goede kanten?’ Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, op welk gebied dan ook, zijn er begeleidingslessen (voor bijvoorbeeld taal, rekenen of sociale vaardigheden) en het Zorgbureau biedt een zorgcoördinator en leerlingbegeleiders.

Communicatie en contact met ouders – Samen kunnen we er een succes van maken

  • Algemene informatie over de school (website)
  • Actuele informatie over schoolse zaken (nieuwsbrieven)
  • Informatie over studievorderingen (SomToday + contact met mentor en/ of vakdocent)
  • Mogelijkheden voor participatie (klankbord of medezeggenschap)

Hulpmentoren

Naar de middelbare school gaan is een hele stap. Om deze stap zo klein mogelijk te maken werken we op locatie Buys in de brugklas met hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit klas 3 tl, 4 havo en 4 vwo. Samen met de mentor vangen zij de brugklasleerlingen op. Zij kennen de school en komen de leerlingen regelmatig tegen in de gangen van de school. Door deze korte lijntjes en de laagdrempeligheid vullen ze de mentor aan en wen je als nieuwe brugklasser nog sneller.

Onze agenda

17 sep

Werkweek Ameland – 2 tl

  Buys Ballot
17 sep

Informatieavond dyslexie en dyscalculie – brugklas

  Buys Ballot
17 sep

Ontwikkeldag 1 – leerlingen lesvrij

 08:00 - 18:00   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!