Leren met ICT

Het allerbeste uit onze leerlingen halen en ze de mogelijkheid geven zich op hun eigen manier te ontwikkelen; dat staat bij ons altijd voorop. Daarom werken wij vanaf schooljaar 2017-2018 in alle brugklassen van havo en vwo met Chromebooks. Zowel leraren als leerlingen zijn erg enthousiast! Dit enthousiasme werkt aanstekelijk, vandaar dat in schooljaar 2019-2020 ook de brugklas vmbo tl met Chromebooks gaat werken.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook ziet eruit als een laptop, maar is veel lichter en is standaard uitgerust met meerdere beveiligingslagen.

Onderwijs personaliseren

“Het gebruik van een Chromebook biedt in de lessen geschiedenis de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden aan leerlingen. Leerlingen hebben verschillende interesses en zijn ook verschillend in hun manier van leren.” Arno Groeneveld, docent geschiedenis, weet onze belangrijkste beweegreden om voor Chromebooks te kiezen, goed te verwoorden. Eén van de grootste uitdagingen in het onderwijs van vandaag wordt immers gevormd door de groeiende verschillen tussen leerlingen. Om het maximale uit ieder kind te halen is het essentieel dat het onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele talenten, leerstijlen en mogelijkheden. Door het onderwijs verder te personaliseren of te differentiëren naar niveaugroepen, kan er voldaan worden aan deze ambitie. De invoering van passend onderwijs en toenemende aandacht voor excellerende leerlingen, maken de noodzaak voor deze ontwikkeling alleen maar sterker.

Enthousiaste leerlingen

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen, de leerling meer motiveert en het leerrendement verhoogt. “Door het werken met Chromebooks heb je direct en makkelijker contact met leraren”, weet havo-leerling Ruben te vertellen. En ook havo-leerling Jordi is enthousiast: “Relaxed, je eigen laptop. Zo heb je altijd je eigen materiaal bij je!”

Geslaagd project

Dat zowel leraren als leerlingen overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de Chromebooks en er graag mee werken, maakt dit project tot nu toe al meer dan geslaagd. De ‘laptops’ zijn een goede aanvulling op de schoolboeken en zullen voorlopig dus onderdeel blijven van de lessen.

Kijk voor meer informatie over het Chromebook-project op: chromebooks.cambiumcollege.nl

Onze agenda

22 jan

Kijk- en luistertoets Duits (4 vmbo-kb)

  De Waard
22 jan

Kom van de bank af – Thema-avond voor ouders

 19:30   Buys Ballot
23 jan

Wiskunde-olympiade

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!