Keurmerk 'Olympiade' voor Buys Ballot

Keurmerk 'Olympiade' voor Buys Ballot

Keurmerk 'Olympiade' voor Buys Ballot

Meer keuzes, meer plezier, verdieping. Dat zijn zo’n beetje de kernbegrippen wanneer je het hebt over de ‘olympiadeschool’.
Sinds deze maand is het Cambium College toegetreden tot het ‘gilde’ van de olympiadescholen. Als nummer 45 in de rij binnen Nederland. Misschien is ‘plezier in leren’ nog wel het belangrijkste.

De overkoepelende organisatie van het idee achter de olympiades is de landelijke Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Emiel de Kleijn was namens deze club afgereisd naar Zaltbommel om daar het keurmerk ‘Olympiadeschool’ ook officieel aan het Cambium College uit te reiken. De maanden hieraan voorafgaand heeft de school kosten noch moeite gespaard om die erkenning waar te maken.
‘Een echte olympiadeschool’, zo zei Emiel de Klein. En net als conrector Koen Evers benadrukte hij het belang van de keuzemogelijkheden die met name bèta-leerlingen krijgen binnen de gedachte van de olympiadeschool. Keuzes, en meer verantwoordelijkheid voor het pad dat je kiest als leerling, vormen de fundering voor de formule achter de olympiadeschool.

Verruimen
Deelname aan de olympiades is op dit moment vooral weggelegd voor leerlingen van de bètavakken. Maar het zou een goede zaak zijn wanneer die mogelijkheden verruimen. Dat begint vaak bij het enthousiasme van docenten. Die sporen hun leerlingen aan om in te schrijven voor de olympiades en het gevolg is dat die een of meer rondes meedoen aan ‘de wedstrijd’. Soms zelfs internationaal.
Maar zowel Emiel de Klein als het Cambium College benadrukken dat de olympiades niet in eerste instantie ‘een wedstrijd’ zijn. Meedoen en plezier beleven is simpelweg belangrijker dan winnen.
De afgelopen jaren waren het met name de broers Kamiel en Tigo Muller die vanuit het Cambium College aan de olympiades deelnamen. En zij beamen dat je ‘de lol van meedoen’ niet voldoende kunt onderstrepen. De broers brachten het tot de tweede ronde. Daarvoor reisden ze af naar de TU in Eindhoven. “De eerste ronde was nog wel te doen. Maar die tweede, dat was andere koek.”

Geen spijt
Maar ze hebben er geen moment spijt van gehad. En ook zij vinden dat de olympiades voor meer leerlingen en meer vakken binnen het Cambium College bereikbaar zouden moeten zijn. “Het is nu vooral afhankelijk van hoe enthousiast je docent is. Maar misschien is het een idee dat de school kijkt of het voor zoveel mogelijk vakken haalbaar is. Wij vonden het een heel waardvolle ervaring. Natuurlijk, je leert er een hoop op je vakgebied. Maar het is vooral ook over de muren van je eigen school heen kijken. Je blik verruimen. Misschien is dat nog wel de grootste kracht van de olympiades.”
Plezier in leren dus. Dirk Muller (docent biologie en begeleider van de broers Kamiel en Tigo) en Frans Vlieg (teamleider bovenbouw vwo) kunnen dat niet genoeg beamen. “Wat wij hier belangrijk vinden is het op een plezierige manier omgaan met kennis en vaardigheden. Want leerlingen kunnen vaak meer dan ze denken, je moet ze alleen op weg helpen. Wij denken verder dan ‘cijfers’. De olympiades hebben een ander doel. Trots zijn op wat je tot nu toe hebt geleerd. Je kunt inderdaad gerust zeggen dat meedoen belangrijker is dan winnen.”

 


Foto 1:
Emiel de Kleijn van de Stichting Leerplan Ontwikkeling en Frans Vlieg van het Cambium College ondertekenen het certificaat/keurmerk Olympiadeschool.


Foto 2:
De uitreiking van het keurmerk gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de aanwezigheid van leerlingen.