Vacatures

Vacatures

"Het Cambium geeft veel ruimte om de
lessen naar eigen inzicht in te delen"

Hoofd HRM - Cambium College - 0,8 – 1.0 fte, OOP schaal 11 CAO-VO

Organisatieprofiel

Een openbare, veilige en laagdrempelige school. Zo is het Cambium College in Zaltbommel nog het best te typeren. Zo ook ervaren leerlingen en personeel hun school, waar respect over en weer een grote rol van betekenis speelt. Het Cambium College gelooft in een persoonlijke benadering van leerlingen. Kijken naar kansen, kijken naar de uitvergroting van individuele talenten. En natuurlijk in algemene zin een degelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs. Een school met hart voor de jonge generatie en een open visie op hoe je die generatie voorbereidt op de toekomst.

Die voorbereiding zoeken we in een niet-orthodoxe aanpak. De manier waarop onze mentoren begeleiding bieden, is voortdurend in ontwikkeling. Past het bij deze tijd, sluit het aan bij de doelgroep? Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich met name op locatie De Waard door herstelgericht werken. Leren van onze fouten op een uitgesproken opbouwende manier. De toekomst binnen onze school – voorlopig voor onze locatie Buys Ballot - staat ook in het teken van een flexibel rooster, met als kenmerk een verlengde lestijd. Geen vast stramien, maar juist maatwerk dat we kunnen bijsturen aan de hand van de ervaringen.

En natuurlijk gebruikt onze school ook de meest moderne leermiddelen daar waar we die goed kunnen inzetten. We zoeken naar een goede balans tussen nieuwe wegen en traditionele waarden. Allemaal met als uiteindelijke doel de leerling een degelijk diploma en levenservaring meegeven waar hij/zij mee vooruit kan naar een vervolg in het (onderwijs)leven.

Het Cambium College heeft twee locaties: De Waard (vmbo-bb en vmbo-kb) en Buys Ballot (vmbo-tl, havo en vwo).
Het Cambium College heeft een nieuwe koers ingezet binnen de afdeling HRM. Met ingang van 1 januari 2022 worden de werkzaamheden met betrekking tot de salarisverwerking en een deel van de personeelsadministratie uitgevoerd door de externe partij Groenendijk. Mede daarom is er gekozen om de HRM-werkzaamheden anders te gaan organiseren waarbij onderscheid wordt gemaakt in de werkverdeling tussen de personeelsadministratie, salaris- en advisering.

Het Cambium College is aangesloten bij het kennisnetwerk ORION van scholen in de regio, zie de site www.orionnxt.nl. Daarbinnen bestaat een collegiale kring van hoofden HRM.


Voor het Cambium College zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een betrokken

Hoofd HRM

Iemand met HR ervaring binnen het onderwijs die het boeiend vindt om deze nieuwe functie binnen het Cambium College vorm te geven en te ontwikkelen.

Functie-eisen en competenties

Jij werkt als zelfstandig professional. Je beschikt over adviesvaardigheden en je bent procesmatig sterk. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en je houdt van samenwerken. Je bent toegankelijk en wordt gewaardeerd als adviseur.


Taken en verantwoordelijkheden
Als Hoofd HRM ben je voor ons het aanspreekpunt voor personeelsmanagement en zijn jouw hoofdtaken onder meer:
• Advisering, coördinatie en/of uitvoering van:
o de vast te stellen personeelsformatie;
o het optreden als adviseur bij functionerings-, beoordelings-, loopbaan-gesprekken, verzuim -, gezondheids-, samenwerkings-, functionerings- en uitstroomproblematiek;
o werving en selectie van medewerkers en het toezien op het correct verlopen van de werving- en selectieprocedures;
o adviseren in evenwichtige beloningsverhoudingen binnen de organisatie, het bewaken van bevorderingsmomenten en het mede doen van voorstellen voor vaste aanstelling, ontslag en dergelijke;
o het leveren van een bijdrage aan de introductie van nieuwe medewerkers;
o het bijhouden van externe ontwikkelingen en het, gevraagd en ongevraagd, geven van advies hierover;
o het bewaken van de uitvoering van beleid voor het toegewezen onderdeel;
o het adviseren over de juiste toepassing en het juiste gebruik van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
o het geven van advies met betrekking tot de arbo regelingen/ wetgeving.

Goed werk verdient natuurlijk ook waardering, daarom bieden we:
• Een baan met een omvang van 0,8 – 1,0 fte ofwel zo’n 4-5 dagen per week.
• Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VO schaal 11, maximaal € 5.087,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
• Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
• Een ruime verlofregeling, we volgen de schoolvakanties én hebben nog een eigen extra week.
• Pensioenregeling ABP.
• Een zelfstandige, uitdagende en afwisselende functie.
• Samenwerking in een enthousiast en betrokken team.
• Scholingsmogelijkheden.
• Standplaats is de locatie Buys Ballot.
• Werkdagen: in overleg.

Daarnaast:
• Heb je een afgeronde opleiding op HBO-niveau in de richting van HRM;
• Beschik je over enkele jaren HRM-ervaring binnen het onderwijs;
• Ben je een stevige gesprekspartner met actuele kennis van relevante wetgeving bij voorkeur binnen het onderwijs;
• Heb je er plezier in om in de meest uiteenlopende vragen te duiken en met een goed advies te komen;
• Ben je in staat om in de diversiteit van het vakgebied het overzicht te houden, de grote lijnen te bewaken en zo nodig accuraat met details om te gaan;
• Beschik je over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk), je bent klantgericht en in staat om analytisch te denken;
• We werken met Raet als HRM-pakket; ervaring met Raet/Visma is een pré.
• Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
Aanvullende informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Koster, rector/bestuurder, via h.koster@cambiumcollege.nl

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 12 mei 2022 via de mail hrm@cambiumcollege.nl. Het is ons streven om de benoeming voor 1 juni af te ronden. De vacature staat ook open voor interne kandidaten, waarvoor dezelfde werkwijze geldt.